Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60517
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žaliauskaitė, Violeta
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Socialinių tinklų įtaka didinant mineralinio vandens „Vytautas“ prekės ženklo žinomumą
Other Title: Social media influence for mineral water „Vytautas“ increasing brand populiarity
Extent: 88 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Socialiniai tinklai;Prekės ženklas;Internetas;Social networks;Brand;Internet
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - įvertinus socialinių tinklų įtaką prekės ženklo „Vytautas“ žinomumui vartotojų požiūriu bei identifikavus problemas, pateikti siūlymus kaip padidinti prekės ženklo „Vytautas“ žinomumą naudojant socialinius tinklus. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys. Teorinėje darbo dalyje analizuojamos prekės ženklo bei socialinių tinklų sąvokos, nusakomi socialinių tinklų privalumai ir trūkumai, apžvelgiami populiariausiai socialiniai tinklai Lietuvoje ir pasaulyje. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, naudojant kiekybinį tyrimo metodą – anketinę apklausą internetu. Tyrimu nustatyta, kad mineralinio vandens „Vytautas“ vartotojams yra žinomas, tačiau internetinėje erdvėje informacijos apie jį trūksta. Vartotojų nuomone, kad šio ženklo žinomumas socialinėje erdvėje padidėtų, reikia socialiniuose tinkluose organizuoti daugiau konkursų, pateikti daugiau informacijos apie šį prekės ženklą socialiniuose tinkluose ir oficialioje įmonės internetinėje svetainėje bei reklamos tinklaraščiuose turėtų būti įsimintinesnės. Projektinėje dalyje suformuluoti tokie sprendimai: atnaujinti oficialią UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko internetinę svetainę, sukurti Facebook paskyrą anglų kalba, sukurti paskyrą socialiniame tinkle Twitter.
Final work aim - after social media influence evaluation for „Vytautas“ brand by uers view and after problems identification, submit suggestions how to increase „Vytautas“ brand populiarity using social media. Short content of main part. Theoretical part is abaout concepts analysis of brand and social media, indicated social media advantages and disadvantages, overview of most popular‘s social media in Lithuania and in the world. In analytic final work part it is presented and analysed results of research, using quantitive inquiry method – questionnaire survey online. Investiganion shows, that mineral water „Vytautas“ is known to users, however, there is lasck of information in the internet space. In consumers belief to increase awareness of the brands name, more contests needs to be organised , more information should be given not only on the social media, but at official company‘s internet page, advertisings should be more memorable in order it to be remarkable. Decisions was formulate in practical part: to update the official UAB “Birstonas mineral water” and Ko website page, to create a Facebook account in English language, as well, to create an account on the Twitter social network page.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60517
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
violeta_zaliauskaite_md.pdf2.03 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

371
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

228
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.