Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60514
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Šilkūnaitė, Sandra
Title: Lietuvos policijos įvaizdžio formavimas
Other Title: Lithuanian police image formation
Extent: 77 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Policija;Įvaizdis;Formavimas;Police;Image;Formation
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - išanalizavus teorinius policijos įvaizdžio formavimo aspektus ir atlikus Lietuvos policijos įvaizdžio tyrimą, pateikti Lietuvos policijos įvaizdžio formavimo sprendimus. Teorinėje darbo dalyje analizuojama policijos įvaizdžio svarbiausios sampratos, nagrinėjama, kokie mokslinėje literatūroje išskiriami policijos įvaizdžio formavimo veiksniai bei įvaizdžio formavimo procesas. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, naudojant antrinių – statistinių duomenų analizę, siekiant įvertinti kaip kito Lietuvos policijos įvaizdis visuomenėje per pastaruosius dešimt metų ir koks yra dabar, kokiomis priemonėmis siekiama formuoti Lietuvos policijos įvaizdį. Įvertinamos pagrindinės Lietuvos policijos įvaizdžio ir jo formavimo problemos. Išanalizavus analitinę dalį, nustatyta, jog pasitikėjimas policija auga, tačiau nepakankamai, sumažėjęs korupcijos lygis, reklamos priemonių pagalba visuomenė sužino apie šalies saugumą. Policijos institucija vykdo edukacines programas, tačiau trūksta informacijos, informacija pateikiama tik policijos puslapyje, trūksta sklaidos priemonių. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie Lietuvos policijos įvaizdžio formavimo sprendimai: norint suformuoti tinkamą policijos ir pareigūnų įvaizdį naudojamas įvaizdžio modelis. Siekiant palaikyti ryšius su visuomene rengti edukacines programas ir patiems prie jų prisijungti bei pasirinkti tinkamas reklamos ir informacijos skleidimo priemones, kurios būtų informatyvios ir aiškiai suformuluotos. Nes pastebėta, jog informacijos apie policijos veiklą nėra daug ir nėra lengvai prieinama.
The goal of this Master thesis is to present the image making decisions made by the Lithuanian police force after analysing various theoretical approaches of police image forming and after researching the image of the Lithuanian police force. The theoretical part of this thesis analyses the main concepts of police image and examines what police image forming factors are distinguished in the scientific literature and the image forming process itself. The analytical part of this thesis presents and analyses the results of the research, by using secondary – statistical data analysis, in order to evaluate how the image of the Lithuanian police force in Lithuanian society changed over the last decade, what it is now and what measures are being used to form the image of the Lithuanian police force. Main image forming problems of the Lithuanian police force are evaluated in this part as well. The results of the research show the growing trust with the Lithuanian police force, however, insufficiently. The results also show, that the level of corruption within the Lithuanian police force dropped and that with the help of advertising measures society knows about the security of the state. The Lithuanian police is also engaged in educational programmes, however information concerning this is scarce and is only presented on the website of the Lithuanian police and there are not enough measures of distribution. The project part of the thesis formulates the following image forming decisions of the Lithuanian police force: in order to form an appropriate image of the police officers the image model should be used. In order to sustain relationships with the society more educational programmes, that would be informative and would bring a clearly defined message with the inclusion of officers themselves should be arranged as well as appropriately advertised and with information concerning these programmes adequately distributed. The reason for this is because information concerning the activities of the Lithuanian police force is scarce and is not easily accessed by the general public.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60514
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
sandra_silkunaite_md.pdf2.19 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.