Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60493
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Gravrock, Violeta
Supervisor: Danilevičius , Eugenijus
Title: Atsakomybės už kūriniją samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ekologinių iššūkių kontekste (Remiantis lankančiųjų tikybos pamokas X gimnazijos 8 klasių mokinių atsakomybės už kūriniją sampratos tyrimu)
Other Title: Concept of responsibility for creation in terms of teachings of the Catholic Church in the context of ecological challenges (Based on the study of responsibility for creation as comprehended by the 8th grade students of X gymnasium attending religious education classes)
Extent: 74 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Kūrinija;Ekologija;Atsakomybė;Creation;Responsibility;Ecology
Abstract: Žmogui yra pavesta saugoti kūriniją ir parvesti ją pas Dievą. Dėl nuodėmės atsiskyręs nuo Dievo žmogus tapo priešiškas kūrinijai ir vis labiau ją eksploatuodamas įstūmė pasaulį į ekologinę krizę. Iš susidariusios situacijos galima išeiti perkeičiant žmonių širdis ir požiūrį, grąžinant gamtai kūrinijos, Dievo Dovanos žmogui statusą. Toks perkeitimas galimas lavinant, ugdant jaunąją kartą.
Human is instructed to keep the creation safe and lead it to God. Separated from God by a sin human became hostile to the creation and exploiting it more and more put the world into an ecological crisis. The situation can be resolved with changing hearts and attitudes of people, giving nature the status of creation, gift of God to human back. This change is possible by teaching, educating the younger generation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60493
Appears in Collections:2019 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
violeta_gravrock_md.pdf.pdf1.68 MBAdobe PDF   Until 2024-01-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.