Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36899
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Stramskas, Arnoldas
Supervisor: Jonutytė, Jurga
Title: The micropolitics of control in the spaces of circulation
Other Title: Kontrolės mikropolitika cirkuliacijos erdvėse
Extent: 159 p.
Date: 28-Sep-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Keywords: Control;Micropolitics;Circulation;Kontrolė;Mikropolitika;Cirkuliacija
Abstract: This dissertation examines the complex nature of contemporary captivity—the micropolitics of control—through delineation of older and newer apparatuses/dispositifs of capture, especially as it relates to the unquestionable virtues of being-in-public, characterized by appearance, transparency and circulation. The micropolitics of control calls for a critique of control perceived not as an external agent or structure imposed unidirectionally but as a co-productive and participatory assemblage, where norms, demands, and disciplinary mechanisms intertwine with desires, dreams of liberation, and longings for a different sociality. In other words, the task is not merely to ask what are the structures, infrastructures, and govern/mentalities of control but also why and how control and domination become desirable. What starts and is tested with the military and industrial demands ends up in social proliferation, not because it is merely demanded by the people but because it is introduced as a measured response to economic and political dynamics, giving overall competitive advantages. What is at stake, is the misrecognition of normalizing, domesticating and interpellating power of apparatuses for discursive and practical interventions in search of radical change.
Šioje disertacijoje, pasitelkiant istorinių ir šiuolaikinių kontrolės dispozityvų analizę, nagrinėjama kontrolės mikropolitika, ypač kaip nekvestionuojamo buvimo viešumoje vertybė, kurią charakterizuoja tokie veiksniai kaip pasirodymas, skaidrumas ir cirkuliacija. Kontrolės mikropolitika siekia kritiškai pažvelgti į kontrolę, kuri turėtų būti suprasta ne vien kaip išorinės, vienakryptiškai dominavimo siekiančios struktūros, bet kaip bendra-gaminantis ir dalyvaujantis asambliažas, kuriame normos, reikalavimai ir disciplinos mechanizmai persipina su troškimais, noru išsivaduoti ir kitokio socialumo ilgesiu. Kitaip tariant, tikslas yra suprasti ne tik tai, kokios yra kontrolės struktūros, infrastruktūros ir valdysenos, bet ir kodėl bei kaip kontrolė ir dominavimas tampa pageidaujami. Tai, kas iš pradžių traktuojama kaip karinės ir industrinės inovacijos, galiausiai pavirsta technologijų socializacija; taip nutinka ne tik dėl egzistuojančio socialinio poreikio, bet ir dėl to, kad ekonominei bei politinei dinamikai palaikyti yra reikalingas apgalvotas stabilizatorius. Šiame darbe siekiama parodyti, kaip įvyksta klaidingas atpažinimas, kuris normalizuojančią aparatų galią laiko radikalių pokyčių diskursyvia ir praktine intervencija.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36899
Appears in Collections:2018 m. (PMDF dak.)

Files in This Item:
arnoldas_stramskas_dd.pdf803.27 kBAdobe PDF   Until 2023-06-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

88
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.