Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36727
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Antipovas, Andrius
Supervisor: Telksnys, Laimutis
Title: Lietuvių šneka valdomo interneto naujienų skaitytuvo tyrimas
Other Title: Speech controlled internet news reader
Extent: 50 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Šneka;Atpažinimas;Sintezatorius;Speech;Recognition
Abstract: Šio magistrinio darbo tikslas sukurti lietuvių šneka valdomą interneto naujienų skaitytuvą, kuriam uždavus komandą balsu, jis lietuviškai paskaitytų iš interneto informaciją apie naujienas, sportą, orus ar kitas naujienas balsu mobiliajame telefone. Pagrindinė priežastis šios sistemos kūrime yra ta, kad tokio tipo šneka valdomo interneto naujienų skaitytuvo lietuvių kalba nėra. Naudojantis naujausiomis technologijos ir panašių darbų apžvalga, manau tai tikrai įgyvendinama. Analizės dalyje apžvelgiamos panašios sistemos, kurios interpretuoja gautas užklausas ir atitinkamai pateikia reikiamą informaciją vartotojui. Taip pat parodomos sistemą sudarančių komponentų veikimo principai ir tarpusavio sąsaja, užtikrinanti programos visapusišką funkcionalumą. Programinę įrangą sudaro 3 komponentai – atpažintuvas, asistentas, sintezatorius. Šių dalių kombinacija leidžia sukurti minėtą skaitytuvą. Darbe aprašyti tyrimai ir eksperimentiniai bandymai, kurie pagrindžia, kodėl būtent šios ir ne kitos technologijos yra naudojamos šiame darbe ir programinės įrangos kūrime. Rezultate yra sukurta ir ištestuota sistema, kuri įgyvendina darbo tikslą.
The master work is about a speech controlled Lithuanian news reader, which allows for the user to get Lithuanian-read information from the Internet about news, sports, weather by voice in mobile phone using voice commands. The main reason for the development of this system is that there is no such type of voice controlled news reader. Using the latest technologies and similar works, it is possible to do it. The analysis provides an overview of similar systems, which interprets the received requests and to provide the necessary information to the user. Also, the system displays the components and operating principles of mutual interface that provides full functionality of the program. The software consists of 3 components - recognizer, assistant, synthesizer. The combination of these parts allows to create the above-mentioned software. This work describes studies and experimental tests to substantiate why this and not the other technologies are used in this work and software development. In the result there is a developed and tested system that implements the main target of this work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36727
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Andrius_Antipovas_Magistrinis_darbas.pdf1.76 MBAdobe PDF   Until 2023-06-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

294
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

72
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.