Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorAstromskis, Paulius,-
dc.contributor.authorSapetka, Lukas-
dc.date.accessioned2018-05-30T10:22:49Z-
dc.date.available2018-05-30T10:22:49Z-
dc.date.issued2018-06-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36677-
dc.description.abstractDaugumos esamų ir būsimų išmaniųjų technologijų ir paslaugų veikimas yra paremtas dideliu kiekiu asmens ir ne asmens duomenų rinkimu bei analize. Rinkimas paremtas reikalavimu duoti sutikimą tokiam gamintojų ir paslaugų teikėjų elgesiui. Jeigu sutikimo nėra - vartotojas pilnavertiškai negali naudotis įrenginiu ar paslauga. Jei vartotojas, kuris rūpinasi savo privatumu, galėtų įrenginiu ar paslauga naudotis anonimiškai ir pilnavertiškai tokio sutikimo neduotų. Esant tokiai situacijai kyla priešprieša, tarp asmens teisės į privatumą ir pilnavertės galimybės naudotis išmaniosiomis technologijomis. Viena vertus, išmaniųjų technologijų atsisakymas didina technologinę atskirtį (ir taip mažina asmens ir visuomenės gerovę), tačiau ir asmens privatumas yra vertybė, kurią gina Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos žmogaus teisių konvencija, valstybių Konstitucijos bei kiti įstatymai. Asmens privatumas saugomas ne tik nuo valstybės, bet ir nuo privačių subjektų. Fundamentali teisė į privatumą apima ir asmens duomenų apsaugą. Kodėl vartotojas, norintis naudotis išmaniosiomis technologijosmis, turi aukoti savo privatumą? Kodėl vartotojui nesudaromos sąlygos naudotis technologijomis neprarandant funkcionalumo ir privatumo?lt_LT
dc.description.abstractThe operation of most existing and future emerging smart technologies and services is based on a large amount of personal and non-personal data collection and analysis. The collection is based on the requirement to give consent to such behavior of producers and service providers. If there is no consent, the user can not fully use the device or service. If the user who takes care of his privacy would be able to use the device or service anonymously, he wouldn’t give such consent at all. In this situation, there is a conflict between a person's right to privacy and full opportunity to use smart technologies. On the one hand, the abandonment of smart technologies increases the technological exclusion (and thus reduces the well-being of the individual and society), but personal privacy is also a value protected by the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the Constitutions of the states and other laws. Personal privacy is protected not only from the state, but also from private entities. The fundamental right to privacy also includes the protection of personal data. Why user, who wants to use smart technologies anonymously, should sacrifice his privacy? Why do smart technologies user cannot use these technologies without losing functionality and privacy?en_US
dc.format.extent42 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsViešai neprieinamas / No access (2023-06-20)lt_LT
dc.subjectDuomenyslt_LT
dc.subjectDuomenų vertėlt_LT
dc.subjectPrivatumaslt_LT
dc.subjectSutikimaslt_LT
dc.subjectDataen_US
dc.subjectData valueen_US
dc.subjectPrivacyen_US
dc.subjectConsenten_US
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr išmaniųjų technologijų gamintojai privalo užtikrinti lygiavertę galimybę naudotis jų funkcijomis anonimiškai?lt_LT
dc.title.alternativeDo the producers of smart technologies have to provide equal possibilities to use their functions anonymously?en_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptPrivatinės teisės katedra-
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)
Files in This Item:
lukas_sapetka_md.pdf980.66 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.