Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36660
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kanapickaitė, Laura Iveta
Supervisor: Cibulskaitė-Veršinskienė, Giedrė
Title: Ar Lietuvoje egzistuoja asmens teisė į vandenį?
Other Title: Does persons right to water exists in Lithuania?
Extent: 40 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Vanduo;Teisė į vandenį;Žmogaus teisės;Water;Right to water;Human rights
Abstract: Teisė į vandenį tampa vis svarbesniu diskusijų objektu nacionaliniuose bei tarptautiniame lygyje. Teisė į vandenį laikoma svarbiu žingsniu įgyvendinant kitas žmogaus teises, tokias kaip teisė į gyvybę, į maistą, į mokslą bei sveikatą. Valstybės yra atsakingos už visų žmogaus teisių gerbimą, apsaugą ir įgyvendinimą, įskaitant ir teisę į vandenį. Žmogaus teisės į vandenį įgyvendinimas reikalauja, kad valstybė imtųsi būtinų priemonių, kad būtų pagerinta vandens sauga, prieinamumas, ekonominis pasiekiamumas. Teisė į vandenį nurodo, kad šalys susilaikytų nuo veiksmų, trukdančių pasinaudoti teise, pavyzdžiui, riboti prieigą prie vandens arba teršti vandens šaltinius. Taip pat reikalaujama iš valstybės užtikrinimo, jog tretieji subjektai, tokie kaip privačios vandens tiekimo įmonės nekenktų ir netrukdytų pilnai naudotis teise į vandenį. Visa tai aktualu ir Lietuvai, siekiant išsiaiškinti vandens teisės įgyvendinimo lygį, darbe keliamas klausimas – ar Lietuvoje egzistuoja teisė į vandenį. Siekiant darbo tikslo – nustatyti ar Lietuvoje taikomi teisės aktai užtikrinantys teisę į vandenį yra pakankami ir ar pilnai ginantys asmens teisę į sveiką, geriamąjį vandenį bei pasiūlyti atitinkamus teisės taikymo sprendimus. Tikslui pasiekti buvo iškelti 5 uždaviniai, turėsiantys padėti pasiekti šį tikslą. Pirmoji darbo dalis skirta teisės į vandenį konteksto atskleidimui. Antroji skirta užsienio šalių ir Lietuvos reglamentavimo aptarimui. Paskutinė – skirta atskleisti ir išanalizuoti teisės į vandenį ekonominės vertės nustatymą, privatizavimo reikmę bei vandens elementų įgyvendinimą Lietuvoje. Norint išsiaiškinti ar Lietuvoje egzistuoja teisė į vandenį, analizuojama vandentvarką reguliuojantys teisės aktai, teismų praktika bei lyginama su užsienio šalių praktika. Įvykdžius išsikeltus uždavinius, pavyko pasiekti darbo tikslą ir atsakyti į klausimą ar Lietuvoje egzistuoja teisė į vandenį.
The right to water is becoming an increasingly important subject of debate at national and international level. The debate on the right to water compared with other human rights has emerged only recently (since the late 20th century). The right to water is seen as an important step in the implementation of other human rights, such as the right to life, food, science and health. States are responsible for respecting, protecting and implementing all human rights, including right to water. Implementation of the human right to water requires the state take the necessary measures to improve water safety, accessibility and affordability. Implementation of the right to water and other mentioned issues are also relevant in Lithuania. For a considerable part of the population this is a problematic theme because economic availability in the future can grow due to lack of the water resources all over the world. The main purpose of the work – to determine whether the applicable legislation in Lithuania ensuring the right to water is sufficient and fully protects the right of the person to healthy drinking water and to propose appropriate legal decisions. To achieve this purpose, these 5 tasks were raised. The first part of the work is dedicated to the disclosure of the context of the right to water. The second one is devoted to discussion of the foreign countries and Lithuanian policy. The last part is the biggest one and consists of three sections, which intended to reveal the problematic aspects in implying water rights and analyze the scope of implementation of it in Lithuania legal system. In order to find out whether is a right to water in Lithuania, there is analyzing legislation, which regulates water management, jurisprudence and foreign countries practice.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36660
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

264
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

288
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.