Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36652
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Suslavičiūtė, Justina
Supervisor: Astromskis, Paulius
Title: Ar dirbtinio intelekto algoritmai turi būti reguliuojami kaip didesnio pavojaus šaltinis?
Other Title: Whether artificial intelligence algorithms should be regulated under the strict scrutiny standards?
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Dirbtinio intelekto algoritmai;Didesnio pavojaus šaltinis;Reguliavimas;Artificial intelligence algorithms;Regulation;Hazardous source
Abstract: Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizavus ir palyginus mokslinę literatūrą nustatyti ar dirbtinio intelekto algoritmai turi būti reguliuojami kaip didesnio pavojaus šaltinis ir ir pateikti pasiūlymus dėl galimų šios srities sprendimų. Darbo objektas - dirbtinio intelekto algoritmų reguliavimas. Šiuo magistro baigiamuoju darbu siekiama išanalizuoti mokslinę problemą ir atsakyti į klausimą ar dirbtinio intelekto algoritmai turi būti reguliuojami kaip didesnio pavojaus šaltinis? Siekiant atsakyti į mokslinį klausimą yra analizuojami Lietuvos ir užsienio teisės mokslo šaltiniai, bei įvairi teismų praktika. Darbe iškelti keturi uždaviniai, kurie atitinkamai nagrinėjami kiekviename skyriuje. Pirmoje darbo dalyje yra apžvelgiama dirbtinio intelekto algoritmų sąvoka, rūšys ir dirbtinio intelekto algoritmų veikimo rizika. Antroje darbo dalyje yra apibendrinama didesnio pavojaus šaltinio samprata ir reguliavimo ypatumai. Trečioje dalyje sudaroma tyrimo metodologija ir apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus nustatoma dirbtinio intelekto algoritmų reguliavimui svarbūs kriterijai. Ketvirtoje darbo dalyje pagrindžiami dirbtinio intelekto algoritmų reguliavimo sprendimai didesnio pavojaus šaltinio kontekste. Išvadose aprašomi pasiekti išsikelti darbo uždaviniai ir tikslas.
The main goal of this thesis is to determine whether artificial intelligent algorithms must be threaten as a source of greater risk and give synthesize possible regulations after analyzing and comparing different scientific articles and literature. The object of the thesis is the regulations of artificial intelligent algorithms. With this is mind, the aim is to analyze fundamental ambiguity of the artificial intelligent from scientific perspective to find the answer if the object should be regulated as the source of greater risk. To answer this scientific question, the scientific articles and cases of law in Lithuania and across the globe in regards of the object will be analyzed. The thesis has four tasks which are tackled throughout the work. In the first part of the thesis, the concept of artificial intelligent algorithms, their differences and risks of operation are reviewed and presented, along with the evolution of artificial intelligent algorithm itself. In the second part, the general concept of the source of greater risk and peculiarities of regulations in that area are presented. Third part holds the methodology of the scientific research and the review of different machines and creations in the presence of artificial intelligent algorithm context. Forth part of the thesis is the general conclusion of scientific research results and the recommendation based on those results in the area of thesis object is given. In the conclusions the tasks and the aim of the thesis is reviewed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36652
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
justina_sulaviciute_md.pdf687.19 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

240
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

66
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.