Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36643
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Kristina, Gedminaitė
Supervisor: Kim, Yuree
Title: Korean Peninsula: Sunshine Policy, the Aftermath and the Influence of UN Sanctions
Other Title: Korėjos pusiasalis: „Sunshine Policy“politika, jos pasekmės ir Jungtinių Tautų sankcijų įtaka
Extent: 42 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: South Korea;North Korea;Sunshine Policy;East Asia;Šiaurės Korėja;Pietų Korėja
Abstract: The master’s thesis “Korean Peninsula: “Sunshine Policy”. The Aftermath and the Influence of UN Sanctions” analyzes the effectiveness of South Korea’s “Sunshine Policy” towards North Korea, which was imposed aiming to deal with the diplomatic relations between two countries, reasons for its failure and research the international influence posed by UN sanctions towards the North Korea. Object of thesis – South Korea’s foreign policies, directed towards North Korea. Aim of the study – to analyze South Korea’s foreign policy, which is aimed at the North, effectiveness while taking into consideration the influence of domestic politics and international factors. In order to achieve the aim, such tasks were formulated: 1) to solidify a theoretical framework by using R. D. Putnam’s Twolevel Games theory and Simon Chesterman’s and Beatrice Pouligny’s together with Richard D. Schwartz’s and Sonya Orleans’ theoretical descriptions of sanctions; 2) analyze “Sunshine Policy” in the context of political events; 3) analyze whether the domestic and directly related to the success or failure of the “Sunshine Policy” by analyzing President Kim’s and President Roh’s Two-Level Games and the policies that followed after; 4) research the connection between South Korea’s and UN’s sanctions towards North Korea and analyze how they correlate with each other; 5) briefly comment on the current situation in the Korean Peninsula in the light of previous policies that were attempted at in terms of South-North relations. Research was conducted using case study and applying analysis, document analysis, comparative and descriptive methods. The research confirmed the hypothesis that domestic and international negotiations are directly related with the success or failure of any policy that is directed towards North Korea seeking to change the diplomatic relations approach of the mentioned country. The only way an actual result can be reached if negotiations on both levels are going hand-in-hand and correlate with each other.
Magistro baigiamasis darbas analizuoja Pietų Korėjos užsienio politikos “Sunshine Policy”, kuri buvo taikoma diplomatiniams santykiams su Šiaurės Korėja palaikyti, efektingumą, jos sėkmės ir žlugimo priežastis bei Jungtinių Tautų sankcijų Šaurės Korėjai įtaką Šiaurės-Pietų diplomatiniams santykiams. Darbo objektas – Pietų Korėjos užsienio politika, nukreipta į Šiaurės Korėją. Darbo tikslas – išanalizuoti Pietų Korėjos užsienio politikos, nukreiptos į Šiaurės Korėją, efektingumą atsižvelgiant vidinės politikos atvejus ir į tarptautinių faktorių (JT) įtaką. Siekiant įgyvendinti tikslą, buvo iškelti šie uždaviniai: 1) suformuoti teorinius rėmus, remiantis R.D Putnam‘s Dviejų Lygių Žaidimų teorija ir teoriniais sankcijų apibrėžimais; 2) išanalizuoti „Sunshine Policy“ užsienio politką politinių įvykių kontekste; 3) ištirti vidinių ir tarptautinių derybų sėkmės faktoriaus ryšį su užsienio politikos sėkme analizuojant Prezidentų Kim ir Roh(prezidentų, vykdžiusių „Sunshine Policy“ užsienio politiką) Dviejų-Lygių Žaidimus ir užsienio politikas, kurios sekė po „Sunshine Policy“; 4) išanalizuoti ryšį tarp Pietų Korėjos ir Jungtinių Tautų sankcijų, nukreiptų į Šiaurės Korėją ir ištirti, kaip jos sąveikauja tarpusavyje; 5) trumpai pakomentuoti dabartinę situaciją Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į praeityje Pietų Korėjos vyriausybės naudotas užsienio politikas. Tyrimas buvo atliktas naudojant atvejo studiją, taikant analizės, dokumentų analizės, lyginamąjį ir aprašomąjį metodus. Atliktas tyrimas pagrindė hipotezę, teigiančią, kad tarp vidinių ir tarptautinių derybų Korėjos pusiasalyje tvyro stiprus ryšys, kuris įtakoja sėkmę ar žlugimą bet kokios užsienio politikos, taikomos siekiant pakeisti Šiaurės Korėjos diplomatinių santykių kryptį.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36643
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
kristina_gedminaite_md.pdf653.38 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

182
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.