Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36628
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Karalienė, Ieva
Supervisor: Palionienė, Neringa
Title: Ar darbas ypatingai išnaudojančiomis sąlygomis užtraukia baudžiamąją atsakomybę Lietuvoje?
Other Title: Does Lithuanian law impose a criminal liability for a particularly exploitative working conditions?
Extent: 43 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Darbuotojo eksploatacija;Išnaudojančios darbo sąlygos;Baudžiamoji atsakomybė;Labour exploitation;Extreme working conditions;Criminal responsibility
Abstract: Siekiant įgyvendinti ES direktyvą 2009/52/EB, 2012 m. įsigaliojo naujas LR BK straipsnis, kriminalizuojantis nelegaliai LR esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Jame aptinkamas nevienareikšmiškai suprantamas požymis – ypatingai išnaudojamo darbo sąlygos. Pastaroji sąvoka kodekse nėra paaiškinta, o ES direktyva, iš kurios ši sąvoka buvo perkelta į LR BK, yra orientuota į nelegalios migracijos iš trečiųjų šalių sustabdymą bei nelegalių migrantų apsaugojimą nuo didelio išnaudojimo darbe. Susiklosčius tokioms teisinėms aplinkybėms, atsirado tam tikrų LR BK nuostatų taikymo neapibrėžtumas, reikalaujantis atskiro tyrimo, kurio objektas yra LR BK reglamentavimas, numatantis darbdavio atsakomybę už darbuotojo išnaudojimą. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar Lietuvoje apkritai darbdaviui kyla baudžiamoji atsakomybė už darbą ypatingai išnaudojančiomis sąlygomis ir kokios yra tokios atsakomybės ribos. Tyrime naudojamas aprašomasis metodas apžvelgti svarbius šaltinius, taip pat dokumentų analizės ir lyginamasis metodai. Reikšmingų nuostatų nagrinėjimui pasitelkiamas ne tik analizės, bet ir sisteminio aiškinimo metodas, o sąvokų sampratoms atskleisti – lingvistinis metodas. Taip pat tyrime apibrėžta ypatingai išnaudojančio darbo sąlygų definicija. Išnagrinėta, kaip ši samprata atsiskleidžia LR BK normose bei nustatyta, kokia apimtimi ji yra taikytina. Be to, atlikta užsienio reglamentavimo dėl darbdavio baudžiamosios atsakomybės už darbuotojo išnaudojimą apžvalga bei įvertinta Lietuvos teisinė padėtis šiuo klausimu tarptautiniame kontekste.
As a result of implementing EU directive 2009/52/EC a new artickle showed up in Lithuanian criminal codex. It is artickle No. 292(1) which among all the other provisions imposes a criminal liability for a particularly exploitative working conditions. This definition is not explained in the national codex but it is directly transfered from the directive above. The problem is that this directive is issued for a certain purpose which is to prevent an illegal immigration in EU territory and to protect third–country nationals, as they are considered as vulnerable, from particularly abusive activities, such as discrimination and striking disproportion of employment terms compared with legally employed workers which affects workers’ health and safety and which offends against human dignity. As this provision is a quite new thing in Lithuania there is no jurisprudence regarding its application which most likely will create some difficulties in the means of it‘s qualification as the definition in some way replicates another provision imposing criminal liability for a forced labour under article No. 147(1). In a certain circumstancies there is a need to make a research on this new provision esspecially on its definition “particularly exploitative working conditions“ and find out whether there is an imposed criminal liability for such a violation in general not only concerning specific group of people – illegal third-country nationals. The research will be focused on the related Lithuanian criminal provisions (No. 176, 147, 147(1), 292(1)) and their application. Also an analisis will be made on implementation of the definition (particularly exploitative work conditions) in the national criminal provisions by comparing them to the regulations of other countries.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36628
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
ieva_karaliene_md.pdf992.32 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

184
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.