Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36613
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Ragelis, Erikas
Title: Europos Sąjungos baudžiamosios teisės implementavimas valstybėse narėse
Other Title: The implementation of European Union criminal law in the Member States
Extent: 49 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Implementavimas;Europos Sąjunga;Baudžiamoji teisė;Teisės aktai;Implementation;European Union;Criminal law;Legislation
Abstract: Šio magistro baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti ir atskleisti, kaip Europos Sąjungos baudžiamoji teisė yra implementuojama į valstybių narių nacionalinę teisės sistemą. Darbe analizuojama ES teisės aktų įtaka nuo Europos Anglių ir Plieno Bendrijos įkūrimo iki esamos situacijos. Analizuojant šią temą apžvelgsime kokios pagrindinės vertybės yra ginamos ES baudžiamosios teisės teisės aktų nuostatomis, į kokias veikas ir kokį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą yra akcentuoti instrumentai. Taip pat apžvelgsime ETT sprendimus, kurie kūrė teismų praktiką ir nurodė teisės aktų taikymo gaires valstybėms narėms bei jų teisėkūros procedūros taisykles ES institucijoms. Šio darbo tikslas įrodyti, kad ES baudžiamoji teisė išties yra tinkamai implementuojama valstybėse narėse ir padeda harmonizuoti nacionalinę teisę pagal ES teisės aktų nuostatas. Šiame darbe, kaip pavyzdžiu, apsiribosime ir tirsime nuostatų perkėlimą į Lietuvos baudžiamosios teisės sistemą, įskaitant ir naujai įsteigtus institutus, kuriais griežtinama atsakomybė ir stiprinama teisinė pagalba tarp valstybių narių. Kaip įrodymais remsimės dabartiniu baudžiamuoju kodeksu ir nacionalinio teismo sprendimais. Atlikus tyrimą, prieisime prie išvados, kad ES baudžiamosios teisės implementavimas valstybėse narėse stiprėjo ir pasiekė tokį lygmenį, kuris įgyvendina ES politikos tikslą – baudžiamosios teisės harmonizavimą ir tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimą pagal ES teisės aktus.
The aim of this Master's thesis is to analyze and reveal how the European Union's criminal law is implemented in the national legal system of the Member States. In this thesis, we are going to examine which main values are protected by the provisions of EU criminal legislation, what kind of crimes and what type of mutual cooperation between the Member States the legal instruments are emphasised at. Also, we will look through the history of ECJ decisions which have created the case-law for the Member States and some restrictions of decision-making procedure for EU institutions. The aim of this paper is to prove that the criminal law of the EU is in fact properly implemented between the Member States and helps to harmonize the national law in accordance with the provisions of EU law. In this paper, as an example, we are going to restrict ourselves and investigate the implementation of the provisions into the Lithuanian national criminal justice system, including newly established institutes which are used to strengthen the responsibility of legal persons and reinforce mutual legal assistance between the Member States. Also we will examine how the definitions of criminal acts and penalties for committing a crime are being implemented into national law system. As an evidence, we are going to use current Penal Code of the Republic of Lithuania and decisions of the national court based on the EU legislation. The study leads us to the conclusion that a lot of EU measures are already implemented into national legal systems of Member States. Criminal law of EU is still in its development process but the implementation of EU criminal law in the Member States did increase and reached such a level that fulfils the primary EU policy objective of harmonizing criminal law and strengthening mutual cooperation under EU criminal law measures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36613
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
erikas_ragelis_md.pdf542.59 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

72
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

34
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.