Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36610
Type of publication: master thesis
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Pociulytė, Silvija
Supervisor: Šliavaitė, Kristina
Title: Rizikos konstravimas lošimo kontekste: nuo įsitraukimo iki priklausomybės
Other Title: Risk construction in the gambling context: from involvement to addiction
Extent: 68 p.
Date: 1-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Rizika;Lošėjas;Lošimas;Įsitraukimas;Santykiai;Risk;Gambler;Gambling;Involvement;Relationships
Abstract: Tikslas – ištirti, kaip lošiantieji konstruoja rizikas, susijusias su azartiniais lošimais. Tyrimo metu išaiškėjo trys pagrindiniai rizikos aspektai: rizika įsitraukti į lošimus, rizika pralošti pinigų, rizika prarasti santykius. Rizika įsitraukti į azartinius lošimus buvo siejama su lošimo namų pritraukimo strategijomis, lošimo automatų stimuliacijomis, „naujoko sėkme“ ir lošimo metu patirtomis emocijos. Rizika pralošti pinigų buvo siejama su praturtėjimo iliuzija, tikėjimu sėkme, pinigų skolinimosi momentu. Rizika prarasti santykius buvo siejama su melo artimiesiems aspektu, pinigų pralošimo ir įsitraukimo į azartinius lošimus problemomis, gėdos jausmu, stigmatizacija, neigiamu visuomenės požiūriu. Taip pat tyrimo duomenys atskleidė, kad lošimo vietos yra siejamos su skirtingomis rizikomis: vienos lošimo vietos buvo siejamos su didesne rizika įsitraukti į lošimus ir pralošti pinigų (lošimas interneto svetainėse, lošimas lažybų punktų salonuose, lošimas kazino), kitos – su mažesne rizika (lošimas pokerio namuose, lošimas automatų salonuose). Taip pat tyrimo metu išaiškėjo trys lošėjų grupės, kurios buvo siejamos su skirtingomis rizikomis: „sūriai“ – naujokai, „mėgėjai“ – turintys lošimo patirties, „ligoniai“ – ilgametės lošimo patirties / priklausomybę turintys lošiantieji. Tyrimas patvirtino mokslininkų (Douglas, Wildavsky, 1982, Douglas, 1996) įžvalgas, kad individai riziką konstruoja per asmeninę („gyvenimo būdo“) prizmę: kiekvieno lošėjo rizikos suvokimas yra ne tik skirtingas, bet ir panašus, t. y. dėl „gyvenimo būdo“ lošiantieji dalijasi panašiomis moralinėmis nuostatomis, panašiais požiūriais į riziką, o dėl socialinio mokymosi šiuos požiūrius perima vieni iš kitų.
Thesis goal - to investigate how gamblers construct the risks associated with gambling. Research revealed three main aspects of risk: the risk of involvement in gambling, the risk of losing money, the risk of losing relationships. The risk of involvement in gambling was associated with strategies of gambling sites, stimulation of slot machine, "beginner luck" and emotions experienced during gambling. The risk of losing money was associated with the illusion of enrichment, the belief in luck, the money borrowing. The risk of losing relationships was associated with the aspect of lying to relatives, the problems of losing money and involvement in gambling, the feeling of shame, stigmatization, and a negative attitude from the public. Research revealed that gambling sites are associated with different risks: certain gambling places were associated with a higher risk of engaging in gambling and losing money (online gambling, casino gambling, betting site), other ones with lower risk (gambling poker houses, gaming machine halls). Also, the study revealed three groups of gamblers that were associated with different risks: “cheeses” – newcomers, “amateurs” – having gambling experience, “patients” – many years of gambling experience / addictive gambling. The research confirmed scientists’ (Douglas, Wildavsky, 1982, Douglas, 1996) insights, that individuals construct a risk through a personal (“lifestyle”) prism, where the perception of each of the gamblers is not only different, but also similar, i.e. via “lifestyle” gamblers share similar moral attitudes, similar attitude to risk, also, these views are taken over by each other through the social learning.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36610
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
silvija_pociulyte_md.pdf636.02 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

178
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.