Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36590
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kelečius, Mantas
Supervisor: Pasvenskienė, Aušrinė
Title: Ar esamu reglamentavimu užtikrinama juridinio asmens teisės į dalykinę reputaciją apsauga?
Other Title: Does existing regulation ensure the protection of the legal person's right to corporate reputation?
Extent: 41 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Dalykinė reputacija;Juridinis asmuo;Saviraiškos laisvė;Corporate reputation;Freedom of expression;Legal person
Abstract: Juridinio asmens dalykinė reputacija teismo ginama, kai konstatuojamas realus, faktinis jos sumenkėjimas kaip paskleistų duomenų padarinys. Tačiau dalykinės reputacijos sumenkinimas gali turėti kitokių padarinių, kurie pasireiškia pavyzdžiui ilguoju laikotarpiu. Dalykinės reputacijos sumenkėjimas gali pasireikšti netiesiogiai arba žala paaiškėti vėliau, pavyzdžiui asmuo gali nustoti pasitikėti/vertinti ar aktyviai nebesinaudoti juridinio asmens paslaugomis, tačiau esant galiojančiai sutarčiai paslaugų teisiniai santykiai išlieka. Juridinio asmens teisė į dalykinę reputaciją tiesiogiai konkuruoja su kita demokratinėje visuomenėje ypatingai ginama teise – saviraiškos laisve. Teismai kiekvienu atveju pirmiausia įvertina, ar nebuvo peržengtos saviraiškos teisės ribos. Žalos, kilusios dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimo, atlyginimas Lietuvos teisinėje sistemoje nėra tinkamai įvertinamas. Teismų nėra nagrinėjamos galimos papildomos išlaidos prarastai dalykinei reputacijai atkurti, kitos nevertinamos išlaidos prestižui, kai dėl tam tikrų aplinkybių juridinis asmuo nepraranda klientų ar pajamų, tačiau suprastėja jo vertinimas visuomenėje, ar kitokia žala neturinti aiškaus įrodinėjimo būdo. Lietuvos teismuose dar vis laikomasi nuomonės, kad juridinio asmens dalykinę reputaciją menkinančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimas dažnu atveju yra pakankama satisfakcija žalą patyrusiam asmeniui. Tuo tarpu tais atvejais, kai priteisiama tam tikra žala, ji yra pakankamai maža, taip neįvertinant vis didėjančios dalykinės reputacijos reikšmės juridinio asmens veikloje.
In the modern society each person is granted with freedom of expression and legal public interest to receive the information. As the information technologies are developing rapidly, the spread of the information is increasing exponentially. This causes the risk to corporate reputation, which damage has been constantly analyzed in the legal doctrine and courts of various instances. The right of legal persons to the protection of their business reputation has to increase according to the possible risk. Although if the freedom of expression cannot be limited the sufficient protection of corporate reputation should be guaranteed. Therefore, the aim of this master's thesis is to clarify does the existing regulation ensure the protection of the legal person’s right to corporate reputation. The first part of the work overviews the concept and importance of the legal person's business reputation from the point of view of various fields of science. The legal protection of the legal person's corporate reputation is established only in Article 2.24 part 8 of the Lithuanian Civil Code, therefore, the work focuses on the protection of the subject matter created by the courts. The first part is also characterized by an economic analysis of business reputation, which explains the specific criteria presented by researchers that help evaluate the level of corporate reputation. The second part of this work presents ways of violating a business reputation, focusing on the information spread to third parties that does not comply with reality and causes damage to corporate reputation, as well as the necessary criteria for such a violation distinguished by the court. At the same time, this part analyzes the separation between legal protection of corporate reputation and freedom of expression, as the separation of two competing values. Part three analyzes the limits of legal protection of corporate reputation, overviews the ways of violation of the corporate reputation. At the end of the work the estimation of the significance of the changing value of corporate reputation to the corporate efficiency is presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36590
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
mantas_kelecius_md.pdf1.14 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

180
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.