Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36572
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Monika, Mikėnaitė
Supervisor: Dimavičienė, Brigita
Title: Analysis of Internet language translation from English into Lithuanian in selected contemporary young adult novels
Other Title: Internetinės kalbos vertimas iš anglų į lietuvių kalbą šiuolaikiniuose romanuose paaugliams
Extent: 149 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Vertimas;Paauglių literatūra;Yound adult literature;Translation
Abstract: The major objective of this study is to investigate the applied translation strategies translating Internet language in the five contemporary young adult novels that have been published in the last decade from English into Lithuanian. The selected young adult novels are the following: Zoe Sugg’s Girl Online (2015) and Girl Online. On Tour (2016) which are translated by Rita Pilkauskaitė in 2015 and 2016, Nicola Yoon’s Everything, Everything (2015) which is translated by Virginija Traškevičiūtė in 2016, Alex Flinn’s Beastly (2007) which is translated by Birutė Tautvydaitė in 2011, Jay Asher and Carolyn Mackler’s The Future of Us (2011) which is translated by Virgilijus Čepliejus in 2015. Zoe Sugg is a young British writer and popular fashion and make-up vlogger among teenagers. Nicola Yoon, Alex Flinn, Jay Asher and Carolyn Mackler are acclaimed American authors for young adults. The main aim of this thesis is to distinguish the translation strategies that have been applied to translate Internet language, for example, emoticons and Internet slang, which is included into the authors’ established different forms of computer-mediated communication and social media. In total, there are 284 cases of interactions between the characters using in social media and forms of computer-mediated communication. The collected material has been divided into seven different categories, based on the social media and forms of computer- mediated communication because they have different features, characteristics, and purposes that alters the user’s practiced language. They are the following: Facebook, Twitter, blogs and comment section, text-messaging, emails, and instant-messaging. In every category, only the dominating features of Internet language in the conversations between the adolescents have been analysed. The results have revealed that the translators translating Internet language apply mostly the preservation, omission, and equivalence strategies. Moreover, they use several strategies to deal with the same occurred translation problem of Internet language. Of all applied translation strategies, the omission strategy is not recommended because it alters the texts, the depiction of the characters, the language style in narrative and digital communication becomes identical. Therefore, readers might interpret the texts in a wrong way and the story might become implausible and artificial. The analysis also has revealed that the translators attempt to be consistent but there are cases when the different translation strategies have been applied to translate the same writing convention of Internet language.
Šiame darbe nagrinėjamos vertimo strategijos, taikytos verčiant internetinę kalbą iš anglų kalbos į lietuvių pasirinktose penkiose paaugliams skirtuose šiuolaikiniuose romanuose, kurie buvo išversti ir išleisti per paskutiniuosius dešimt metų. Tyrimui pasirinktos šios knygos: Zoe Sugg „Interneto Mergaitė“ (2015) ir „Interneto Mergaitė. Koncertinis turas“ (2016) (vertė Rita Pilkauskaitė), Nicola Yoon „Viskas, viskas“ (2016) (vertė Virginija Traškevičiūtė), Alex Flinn „Pabaisa“ (2011) (vertė Birutė Tautvydaitė), Jay Asher ir Carolyn Mackler „Mūsų ateitis“ (2015) (vertė Virgilijus Čepliejus). Zoe Sugg – jauna britų rašytoja ir populiari paauglių vaizdo tinklaraštininkė, o Nicola Yoon, Alex Flinn, Jay Asher ir Carolyn Mackler – pripažinti Jungtinių Amerikos valstijų rašytojai paaugliams. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti, kokios vertimo strategijos taikytos verčiant paaugliams skirtuose romanuose vartotą internetinę kalbą, pavyzdžiui, jaustukus, interneto slengą, sutrumpinimus bei kokį poveikį romanams turi vertėjų pasirinktos vertimo strategijos. Iš viso rasti 284 atvejai, kai į knygas buvo įtraukti susirašinėjamai tarp veikėjų elektroninėje erdvėje. Surinkti atvejai buvo suskirstyti į grupes, atsižvelgiant į pasirinktą susisiekimo ir bendravimo būdą. Iš viso rasti septyni skirtingi socialiniai tnklai ir / ar susisiekimo būdai: Facebook, Twitter, tinklaraštis ir jo komentarų skiltis, trumposios žinutės, elektroniniai laiškai ir susirašinėjimo programėlės. Surinkti pavyzdžiai analizuojami grupėmis pagal minėtus socialinius tinklus ir / ar susisiekimo būdus, nes visi jie skiriasi funkcijomis, tikslais ir savybėmis, o tai daro įtaką knygoje vartojamai kalbai. Kiekvienoje grupėje buvo analizuojami tik dominuojantys paauglių elektroninės kalbos požymiai, atsižvelgiama į kontekstą bei galimą vertimo strategijų įtaką pasakojimui ir skaitytojui. Analizė parodė, kad vertėjai, versdami internetinę kalbą, dažniausiai taiko išsaugojimo, praleidimo ir ekvivalentiškumo strategijas. Taip pat dažnai derinamos kelios vertimo strategijos. Analizė atskleidė, kad praleidimo strategija pakeičia teksto prasmę, iškraipo personažų portretus, kalba ir stilius susirašinėjimuose ir naratyve suvienodėja ir dėl to skaitytojai gali neteisingai interpretuoti tekstą, jis gali atrodyti neįtikinamas ir dirbtinis. Tyrinėjant vertimus taip pat pastebėta, kad vertėjai stengiasi būti nuoseklūs, tačiau vertimuose pasitaiko atvejų, kai tam pačiam vertimo atvejui taikomos skirtingos vertimo strategijos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36572
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
monika_mikenaite_md.pdf2.9 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

218
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

112
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.