Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36551
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Šukauskaitė, Ernesta
Supervisor: Lipatova, Indrė
Title: Parazitinių blakių oeciacus hirundinis užsikrėtimas bartonella spp. Patogenais
Other Title: Infection of bartonella spp. Pathogens in parasitic pugs oeciacus Hirundinis
Extent: 34 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Cimicidae;Bartonella;Parasitology;Parazitinės blakės
Abstract: Parazitinės Cimicidae šeimos blakės plačiai paplitusios pasaulyje, tačiau jų poveikis patogenų plitimui mažai tirtas. Oeciacus hirundinis rūšies blakės yra Lietuvoje gyvenančių langinų ir šelmeninių kregždžių ektoparazitas. Kartu su paukščiais įsikuria namo šelmenyse, balkonuose, ūkinių pastatų pastogėse. Jei lizdas yra pritvirtintas prie pastato sienos didėja grėsmė, kad parazitai pateks į patalpas ir parazituos naminius augintinius ir žmones. Parazitinių blakių užsikrėtimui Bartonella rūšies patogenais tyrimui atliktas 16S-23S rRNR ITS fragmento gausinimas lizdinės PGR metodu. Tyrimo metu nustatyta, kad Bartonella spp. patogenais užsikrėtusios 19,1% O. hirundinis rūšies blakių. Sekoskaitos analizė parodė, kad sekos buvo panašios B. schoenbuchensis ir B. chomelii rūšims. Šios rūšies bakterijos žmonėms ir gyvūnams sukelia angiomatozę, bakteremiją, kačių įdrėskimo ligą, endokarditą.
Parasitic bugs family Cimicidae is widespread in the world, but their effects on the spread of pathogens poorly known. Oeciacus hirundinis specie bugs in Lithuania are ectoparasite in Delichon urbica and Hirundo rustica swallow birds. Along with birds settle in the house's ridges, on the balconies, on the shelves of the farm buildings. If nest is attached to the wall of building, there is growing risk that parasites will enter the premises and parasitize pets and people. To investigate infection of Bartonella species pathogens were amplified 16S - 23S rRNA ITS fragment by nest PCR method. The study found 19,1% prevalence of Bartonella spp. in O.hirundinis parasitic bugs. Sequence analysis showed similarity between B. schoenbuchensis, B. chomelii and tested DNA sequences. In general Bartonella spp. are known on causing angiomatosis, bactereamia, cat scrash disease, endocarditis in human and animal polulations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36551
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
ernesta_šukauskaitė_md.pdf642.66 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

210
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.