Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36525
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Joel, Kanku
Supervisor: Daiva Vitkutė, Adžgauskienė
Title: Sentiment analysis in french for improving services and products: a deep learning approach
Other Title: Prancūzijos nuomonės analizė, skirta paslaugų ir produktų tobulinimui: gilus mokymosi metodas
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Sentimentų analizė;Gilus mokymosi metodas;Konvoliucinis neuroninis tinklas;Deep Learning;Sentiment analysis;Convolutional Neural Network
Abstract: Sentimentų analizė - teksto dalyje išreikštos nuomonės vertinimo procesas, skirtas nustatyti rašytojo jausmus, kurie gali būti teigiami, neigiami ar neutralūs. Šioje studijų srityje daugelis mokslininkų savo darbuose naudojo mašininio mokymosi metodą ar gilųjį mokymosi metodą, kad įvertintų tekste išreikštą nuomonę. Dauguma jų vartojo anglų kalbos žodžius, ir tik nedaugelis buvo suinteresuoti vartoti kitas kalbas. Atsižvelgiant į tai, pristatome giliojo mokymosi metodą sentimentams analizuoti, naudojant prancūzų kalbos tekstą. Šis metodas pagrįstas konvoliuciniais neuroniniais tinklais, kurie padeda klasifikuoti tekstą. Šio straipsnio tikslas yra naudojant "Convolutional Neural Network" architektūrą, suklasifikuoti žmonių sentimentus apie produktus bei paslaugas, panaudojant prancūzų kalbos tekstą. Sukurti modeliai naudoją informaciją iš klientų atsiliepimų, ją išanalizuoja ir kiekviename sakinyje nustato sentimento poliškumą kaip rezultatą. Buvo remtasi restoranų lankytojų ir nešiojamųjų kompiuterių pirkėjų atsiliepimais. Norėdami įrodyti modelio efektyvumą, mes atlikome eksperimentus dviem kanalais: CNN-rand ir CNN-static bei palyginome mūsų eksperimento rezultatus su kitų tyrėjų rezultatais.
Sentiment analysis is a process of evaluating an opinion expressed in a piece of text to determinate the writer’s feeling whether it is positive, negative .or neutral. In this field of study, a lot of researchers have used machine learning approach or deep learning approach in their works to evaluate the opinion expressed in a text. Most of them have used English words and very few were interested in other languages. Taking this into account, we present a deep learning approach for sentiment analysis using French text. The approach is based on Convolutional Neural Networks for text classification. The goal of this paper is to use Convolutional Neural Network architecture to classify the opinion expressed in a given of French text about services and products. We build models that take a text of restaurant and laptop reviews as input and determine the sentiment polarity in each sentence as output. To prove the effectiveness of our approach, we have run experiments in two-channels: CNN-rand and CNN-static and compare our experiment result with the results of other researchers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36525
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Joel_Kanku_md.pdf909.92 kBAdobe PDFView/Open

3

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

298
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

390
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.