Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36496
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Klimas, Arūnas
Supervisor: Fomin, Vladislav
Title: Duomenų vizualizavimo automatizavimas "FESTO" įmonėje
Other Title: Data Visualization and Automation Case in FESTO
Extent: 61 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Duomenų vizualizavimas;Automatizavimas;Vizualizavimo programiniai įrankiai;Automation of data visualization;Reporting system;Unified visualizations
Abstract: Pagrindinis magistrinio darbo tikslas – duomenų vizualizavimo automatizavimo tyrimas, pereinant nuo standartinių atskirų padalinių ruošiamų ataskaitų, prie automatizuotų, suvienodintų „Microstrategy“ vizualizacijų, siejant tai su įmonės strateginiais tikslais. Šiame darbe analizuojama įmonėse sprendžiama problema – efektyvesnė laiko, resursų, analizės kokybės atžvilgiu pagausėjusių duomenų analizė ir vizualizavimas. Įmonėje FESTO ilgą laiką duomenys buvo vizualizuojami ir analizuojami atskirų padalinių skirtingai. Duomenys įvairiuose įmonės padaliniuose turėjo nevienodą struktūrą, buvo naudojami skirtingi įrankiai, bei gaunamos skirtingos vizualizacijos. Tai paskatino įmonės vadovybę pasukti unifikavimo kryptimi. Būtent šis pereinamasis etapas leido atlikti pokyčių analizę, siekiant ištirti įrankių efektyvumą, jų pasirinkimą, suprojektuoti ir realizuoti IT įrankiu sukurtą „Microstrategy“ informacijos ataskaitą pardavimų padaliniui. Darbe pagrindžiama automativimo svarba duomenų vizualizavimo procese, pateikiant ir apibendrinant gautus ir planuojamus rezultatus. Magistrinio darbo išvadose apibendrinami tyrimo ir realizavimo rezultatai, atliekamas naujos sistemos efektyvumo įvertinimas lyginant su prieš tai buvusia.
The main objective of the master's thesis is to analyze the automation of data visualization, moving from the standard reports prepared by individual departments, to automated, unified visualizations in Microstrategy, in conjunction with the company's strategic goals. This particular research analyzes, how the increase of the volume of data in management reporting can be achieved with the increase in both resource efficency and quality. The standard practice in the past at FESTO Corporation was for each department independently visualize and analyze data. The structure of the data, the tools that were used and the visualisations obtained were different in each unit of the company. This practice led the company's management to set goals for unification of reporting and datas analysis. It was precisely this transitional phase that allowed to analyze the organizational changes: the choice of the tools; evaluation of their effectiveness. Having chosen „Microstrategy“ IT tool, the author of this thesis undertook design and implemention of reporting system for the sales department. The thesis provids and summarises the current and future results of reporting automatization, emphasizes the importance of automatization in data visualisation process. The conclusion of the thesis provides a summary of the research and the implementation results as well as the evaluation of the effectiveness of the new system in comparison with the previous one.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36496
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
arunas_klimas_md.pdf3.05 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

240
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.