Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36479
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Kazlauskas, Algirdas
Supervisor: Rugienius, Rytis
Title: Goldenbraid sistemos panaudojimas augalų genetinei transformacijai
Other Title: The Goldenbraid system use for plant genetic transformation
Extent: 38 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: BFP;GoldenBraid;Genu inžinerija;CRISPR
Abstract: Augalų genų inžinerija yra sritis, kuri vis labiau plinta, standartizuojama ir tobulinama, pritaikoma ne tik augalų selekcijoje bet ir medicinoje. Tuo pačiu gerėja sauga ir žmonių supratimas, kaip ir kokiu būdu kuriami bei kokią nauda neša modifikuoti augalai. Šiame darbe yra aprašomi biotechnologiniai metodai, kurie naudojami sukurti naujas augalų veisles, arba metodai, kurie gali būti panaudojami naujų veislių kūrime ateityje. Labai perspektyvus yra GoldenBraid metodas dėl savo žemos kainos ir paprastumo palyginus su kitais metodais. Todėl buvo tikslas jį išbandyti. Naudojant GoldenBraid sistemą buvo sukonstruotas plazmidinis vektorius, BFP geno raiškai bei cas9 vektorius katalazei inaktyvuoti. Vektoriai buvo perkelti į agrobakterijas, kurios panaudotos DNR perkėlimui į augalus. Naudojant naujai sukonstruotą vektorių, atlikta vairenio augalų genetinė transformacija taikant Floral dip in vivo metodą bei tabako ir morkų eksplantų genetinė transformacija in vitro. Transformantai atrinkti selektyvioje terpėje su antibiotikais.
Plant genetic engineering is an increasingly spreading field, which is not only being standardized and refined, but also adapted for plant selection and medical use. At the same time, safety and people's understanding of how the crops are modified and what are the benefits of these modifications is improving. This paper describes the biotechnological methods used to create new plant varieties, or methods that can be used to create new varieties in the future. The GoldenBraid method is very promising due to its low cost and simplicity compared to the other methods. Therefore, the goal has been to test it. Using the GoldenBraid system, a plasmid vector for the BFP gene expression, and a cas9 vector for catalase inactivation were constructed. Vectors have been transferred to agrobacteries that have been used to transfer DNA to plants. Using a newly constructed vector, genetic transformation of arabidopsis plants using the Floral Dip in vivo method and genetic transformation of tobacco and carrot explants using in vitro have been performed. Transformants have been selected in a selective medium with antibiotics.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36479
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

154
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

784
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.