Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36464
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorKovalčikienė, Kristina-
dc.contributor.authorGauronskaitė, Eglė-
dc.date.accessioned2018-05-18T11:11:23Z-
dc.date.available2018-05-18T11:11:23Z-
dc.date.issued2018-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36464-
dc.description.abstractTyrimo tikslas - įvertinti darbuotojo darbo vietos išplanavimo, asmenybės bruožų ir pasitenkinimo darbu sąsajas. Tyrime dalyvavo 184 tiriamieji, tiriamieji buvo atrenkami tik tie, kurie šiuo metu dirba darbą biure. Siekiant atskleisti atviro ir uždaro tipo biuruose dirbančių darbuotojų asmenybės bruožų ir pasitenkinimo darbu sąsajas buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas – apklausa. Viso tyrime buvo surinktos 184 anketos, iš kurių 142 buvo internetinės, o 42 popierinės. Asmenybės bruožų įvertinimui buvo pasirinkta sutrumpinta asmenybės bruožų metodika, kuri vadinasi „Penketo svarbiausių“ (BFI) bruožų klausimynas (John ir kt., 1991). Klausimynas yra sudarytas iš 44 teiginių, testo vidinio patikimumo Cronbacho α rodikliai patenka į intervalą 0, 582 – 0, 826. Darbuotojų pasienkinimui darbu įvertinti buvo pasirinktas pasitenkinimo darbu klausimynas, kuris yra skirtas matuoti bendrą pasitenkinimą darbu ir kitas jo atskiras charakteristikas (Spector, 1994). Klausimynas susideda 36 teiginių, testo vidinio patikimumo Cronbacho α rodikliai patenka į intervalą 0, 621 – 0, 923. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad neurotiškumu pasižymintys darbuotojai yra labiau patenkinti darbu uždaro tipo biure. Tarp kitų asmenybės bruožų ir pasitenkinimo darbu uždaro ar atviro tipo biure nebuvo nustatyta reikšmingų skirtumų. Vyrai labiau patenkinti paaukštinimo galimybėmis, nei moterys. Darbuotojai neturintys aukštojo išsilavinimo labiau patenkinti privilegijomis darbe. Trumpiau dirbantys darbuotojai (iki metų laiko) yra labiau patenkinti darbo organizavimu, nei darbuotojai, kurie dirba ilgiau nei metus. Tyrimo metu nustatyta, kai vadovai dirba bendroje erdvėje su darbuotojais, tai darbuotojai labiau patenkinti darbu, taip pat vadovaujantį darbą dirbantys darbuotojai yra labiau patenkinti darbu. Moterys labiau pasižymi sutariamumo bruožu, vadovaujantį darbą dirbantys darbuotojai – sąmoningumu, nevadovaujantį darbą dirbantys darbuotojai – neurotiškumu, darbuotojai turintys aukštąjį išsilavinimą – atvirumu patyrimui.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the relationship between employee work space layout, personality traits and job satisfaction. 184 employees working in offices participated in this study. To examine the relationship between personality traits and job satisfaction of employees working in an open and closed offices, a quantitative research method – survey – was chosen for this study. 184 questionnaires were collected, of which 142 were internet questionnaires and 42 were paper forms. To assess employee personality traits, a shorter version (44 questions) of Big Five Inventory (John et al., 1991) was used in this study. Reliability analysis showed that Cronbach’s alfa coefficients were between 0.582 and 0.826. Spector‘s (1994) Job Satisfaction Survey was used to assess employee job satisfaction. It consisted of 36 questions and its reliability analysis showed that Cronbach‘s alfa coefficients were between 0.621 and 0.923. It was found that neurotic employees were more satisfied with their job, when they were working in a closed office space rather than in an open space. No significant differences were found between other personality traits and job satisfaction in a closed or open office space. Research also showed that men were more satisfied with promotion than women. Also, employees without high education were more satisfied with fringe benefits than the ones with high education. What is more, employees who have been working for a shorter period of time (up to 1 year) were more satisfied with operating conditions than employees who have been working for more than 1 year. It was also found that women were more agreeable than men; employees working in managing positions were more conscientious than employees working in subordinate positions; employees working in subordinate positions were more neurotic than the ones in managing positions; and employees with high education were more open to experience than employees without high education.en_US
dc.format.extent82 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free accesslt_LT
dc.subjectAtvira erdvėlt_LT
dc.subjectUždara erdvėlt_LT
dc.subjectPasitenkinimas darbult_LT
dc.subjectOpen spaceen_US
dc.subjectClosed spaceen_US
dc.subjectPersonality traitsen_US
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleAtvirose ir uždarose biurų erdvėse dirbančių darbuotojų asmenybės bruožų ir pasitenkinimo darbu sąsajoslt_LT
dc.title.alternativeRelationships between personality traits and job satisfaction among employees working in open and closed officesen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1,255
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.