Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36452
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Shakeyeva, Zhupar
Supervisor: Tleubergenova, Gulnara
Title: "Asteraceae" šeimos augalų biologinė įvairovė Šiaurės Kazachstano sritis
Other Title: Biodiversity of plants of the asteraceae family in the flora of the North Kazakhstan Region
Extent: 82 p.
Date: 25-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Biologinė įvairovė;Augalai;Astrologija;Asteraceae;Biodiversity;Plants
Abstract: Vienos iš pagrindinių aukštesnių floros augalų šeimos Šiaurės Kazachstano regione tyrimas yra labai skubi problema, nes daugelis Asteracea šeimos rūšių yra fitocenozės dalis ir yra pagrindinė augmenijos danga. Regioninė fitomonitoring yra svarbi augalijos dangos būklės tyrinėjimui. Šeimos atstovas atlieka pagrindinį vaidmenį Stepės zonos augmenijos dangoje. Darbe nagrinėjama Asteraceae šeimos augalų biologinė įvairovė Šiaurės Kazachstano regiono floroje. Ištirta šios šeimos augalų, taip pat didžiausių genčių, atsirandančių Šiaurės Kazachstano regione, bendrinė ir rūšinė sudėtis. Atliekant Asteraceae šeimos augalų tyrimą nustatytas gyvybės formų spektras, žydėjimo laikas, biotopai, chorologinė analizė, naudingų augalų grupė, Asteraceae grupė, atsižvelgiant į mitybos ir drėkinimo sąlygas. Ištirta šios šeimos pasiskirstymas penkiuose Šiaurės Kazachstano regiono regionuose.
The study of one of the leading families of higher flora plants in the North Kazakhstan region is a very urgent problem, since many species of the Asteracea family are part of the phytocenosis and are the main part of the vegetation cover. Regional phytomonitoring is important for studying the state of vegetation cover. A family representative plays a key role in the vegetation cover of the steppe zone. The thesis is devoted to the study of the biodiversity of plants of the family Asteraceae in the flora of the North Kazakhstan region. The generic and species composition of plants of this family, as well as the largest genera that occur in the North Kazakhstan region, are studied. In the course of the investigation of the plants of the family Asteraceae, the spectrum of life forms, the timing of flowering, biotopes, a chorological analysis, a group of useful plants, the Asteraceae group in relation to nutrition and humidification conditions were determined. The distribution of this family in five regions of the North Kazakhstan region is studied.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36452
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Zhupar_Shakeyeva_md.pdf3.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Available only in institution intranet

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.