Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36450
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Dusevičiūtė, Aistė Elena
Supervisor: Vaškevičius, Egidijus
Title: Biogrįžtamojo ryšio priemonėmis valdoma adaptyvi interaktyvi aplinka
Other Title: Biofeedback-Controlled Adaptive Interactive Environment
Extent: 68 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Biogrįžtamasis;Ryšys;Sąsaja;Adaptyvi;Aplinka;Biofeedback;Connection;Interface;Adaptive;Environment
Abstract: Pagrindinis šio darbo tikslas yra interaktyvios, realiu laiku prisitaikančios prie žmogaus emocinio būvio sistemos sukūrimas ir jos išbandymas. Darbo metu, atsižvelgiant į buvusių tiriamųjų darbų rezultatus, buvo išsirinktas geriausias įrenginys, gebantis fiksuoti ir perduoti žmogaus signalus. Buvo išnagrinėta minėto įrenginio darbo specifika, metodai, funkcijos ir galimybės. Pagal atitinkamus parametrus buvo sukonstruota interaktyvi virtuali aplinka, skirta žmogaus emocinei provokacijai. Vėliau ši užbaigta aplinka buvo testuojama ir išbandoma su skirtingais žmonėmis.
The main purpose of this work is the creation and experimentation of an interactive, adaptive system, which would be directly controlled by the user’s current emotional state. In the beginning, using the knowledge acquired with previous investigative works, the best device capable of giving biofeedback was chosen. The said equipment was researched accordingly – by its working nature, specifics, functions and expectations. The interactive virtual environment was constructed using most suitable parameters of the device. The environment itself was made in such a way, as to provoke the user and their emotions. Later, this finished environment was tested and tried with different people.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36450
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
aiste_elena_duseviciute_md.pdf2.54 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.