Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36443
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Šalaševičius, Aivaras
Supervisor: Šatkauskas, Saulius
Title: Pieno pasterizacija panaudojant elektroporaciją
Other Title: Milk pasteurization using electroporation
Extent: 43 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Pieno;Pasterizacija;Elektroporacija;Milk;Pasteurization;Electroporation
Abstract: Šiame darbe tirtas elektroporacijos poveikis E.coli O157:H7 bakterijų linijos inaktyvacijai pieno terpėje. Buvo nustatyta, kad pritaikius 2.4 kV/cm elektros įtampą, kai impulso trukmė yra 25µs, o impulsų skaičius 20, poveikis bakterijų inaktyvacijai buvo stipriausias. Bakterijų gyvybingumas lyginant su kontrole, inkubuojant bakterijas 37°C temperatūroje 24 valandas, siekė tik 0.19%. Tyrimo metu analizuotas ir standartinių pieno pasterizavimo metodų efektyvumas. Nustatyta, kad taikant kombinuotą mikrofiltracijos (0.5 µm porų filtru) ir trumpo išlaikymo aukštos temperatūros (80°C temperatūroje, 20 sekundžių), ilgo išlaikymo žemos temperatūros (65°C temperatūroje, 30 minučių) bei trumpo išlaikymo aukštos temperatūros (80°C temperatūroje, 20 sekundžių) metodus, bakterijų gyvybingumas buvo lygus 0 %. Bakterijų ir pieno suspensiją mikrofiltruojant (0.5 µm porų filtru) gautas 3.25% bakterijų gyvybingumas, lyginant su kontrole. Pasterizuojant (90°C temperatūroje 2 sekundes) bakterijų inaktyvacijai didelės įtakos neturėjo, gyvybingumas išliko santykinai didelis 81.64 %.
In this work, the effect of electroporation on bacterial inactivation of E.coli O157: H7 in the milk medium was investigated. It was found that applying an electrical field strength of 2.4 kV / cm, with a pulse duration of 25 μs and a number of pulses equal to 20, had the strongest effect on bacterial inactivation. The viability of the bacteria compared with the control, after incubation at 37 ° C for 24 hours, was only 0.19%. In this study the effectiveness of standard milk pasteurisation methods was also analyzed. It was determined that using a combination microfiltration (0.5 μm pore filter) and short-term high temperature (80 ° C, 20 seconds), long-term low temperature (65 ° C, 30 minutes) and short-term high temperature (80 ° C, 20 seconds) pasteurization methods, the viability of the bacteria was 0%. Microfiltration of bacteria and milk using 0.5 μm pore filter yielded to viability of 3.25% compared to control. Pasteurization (at 90 ° C for 2 seconds) did not have any significant effect on bacterial inactivation, viability remained relatively high at 81.64%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36443
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
aivaras_šalaševičius_md.pdf1.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

210
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.