Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36439
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Jurevičius, Raimondas
Supervisor: Gruodytė, Edita
Title: Ar nelegalių nuotolinių azartinių lošimų organizatoriams, veikiantiems Lietuvoje, bet įregistruotiems užsienyje, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė?
Other Title: Does online gambling organizators acting in Lithuania but are being registered abroad should face criminal liability?
Extent: 43 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Nelegalūs lošimai;Azartiniai lošimai;Atsakomybė;Illegal gambling;Liability;Gambling
Abstract: Nuotolinių azartinių lošimų reguliavimas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje sukuria daug teisinių problemų. Neaiškus, dispozityvus teisinis reguliavimas ES lemia skirtingą valstybių narių požiūrį į nelegalius nuotolinius azartinius lošimus. Vienos valstybės remiasi protekcionistiniais veiksmais, kitos valstybės pasižymi dispozityviu teisiniu reguliavimu. Lietuva ES kontekste pasirinko imperatyvų teisinį modelį, tačiau susiduria su nesėkminga nelegalių nuotolinių azartinių lošimų kontrole. Būtent todėl, Lietuvoje pažeidžiama valstybės mokestinė sistema, sukuriama nesąžininga konkurencija nacionaliniu lygiu, nėra apsaugomas vartotojas. Tokia neteisėta veika, galimai, sukuria ir alternatyvų baudžiamosios teisės saugomų vertybių pažeidžiamumą. Šiame darbe įvairiais pjūviais analizuojamas nuotolinių azartinių lošimų reguliavimas, atskleidžiama jų žala vartotojui ir paslaugų teikėjams, siekiant sistemiškai įvertinti, ar nelegalių nuotolinių azartinių lošimų organizatoriams, veikiantiems Lietuvoje, bet įregistruotiems užsienyje, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Remiamasi mokslininkų išnagrinėta praktika, kuri įrodo, kad dėl nelegalių azartinių lošimų, įvykdomos tapatybės vagystės, iš vartotojų neteisėtais būdais pasisavinami pinigai, esantys elektroninėse sąskaitose, neefektyviai prižiūrima vartotojo teisė dėl lošimų apribojimo ir kt. Su efektyvios teisinės atsakomybės prevencijos įgyvendinimo problema susiduria ir Lošimų priežiūros tarnyba, įpareigota vykdyti azartinių lošimų kontrolę. Darbe nagrinėjamos ir kitos problemos, su kuriomis susiduria minima tarnyba: nuotolinių azartinių lošimų organizatorių pasiekiamumas, subjektiškumas, jurisdikcijos problema. Visa tai įtakoja ir trukdo įgyvendinti LR Administracinių nusižengimų kodekse nurodytus administracinių nusižengimų prevencijos tikslus. Darbe identifikuotos tokio teisinio reguliavimo sukuriamos kliūtys, valstybėms - narėms trukdančios tinkamai įgyvendinti savo jurisdikciją, pritaikant teisinę atsakomybę už nelegalių nuotolinių azartinių lošimų organizavimą. Prieita išvados, kad būtent todėl reikia ieškoti kelių, tinkamai ir efektyviai įgyvendinant nelegalių nuotolinių azartinių lošimų prevenciją, priežiūrą, vartotojo apsaugą, harmonizuojant ES teisės aktus ir ieškant teisinių priemonių, kad už nusikalstamą veiką arba administracinį nusižengimą, subjektas sulauktų tinkamos, proporcingos, ultima ratio principą atitinkančios sankcijos. Pasitvirtino hipotezė, kad nuotolinių azartinių lošimų organizatoriams, įregistruotiems užsienyje, bet veikiantiems Lietuvoje, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.
Remote gambling on the internet causes a lot of legal problems in Lithuania and EU. A lack of harmonisation in EU legislation, different member states regimes in regulating remote online gambling and illegal gambling service approach lead to various legal questions and problems which Lithuania faces today. In Lithuania remote gambling on the internet was legalized quite recently. It is dated in 2016 on January 1st when new legislation was implemented which lead to online gambling licensing nationally. Since this day remote gambling is only allowed to offer for those operators who own a license in Lithuania. If this requirement is not met it leads to breach of Lithuania national law. Legal institution which is responsible of gambling control on the internet in Lithuania is Gaming Control Authority. under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. It has legal powers to deal with illegal gambling and illegal gambling operators when blocking, filtering their internet domains and gambling sites. Unfortunately, it faces control problems under malicious remote online gambling service providers in Lithuania, which leads to nomerous types of dangerorous consequences. Case - law studies of Lithuania shows, that for organising, advertising illegal gambling in Lithuania the only subject is being liable under article 134 Misdemeanour code of law article 134 is advertisement agency. But in some certain cases and in a Misdermeanour code itself we can find some provisions, stating that liable should be both parties involved. It is the matter of parties will to organize or advertise illegal gambling. So both parties should be liable because they both entering in to agreement and both show willingness ( advertisement agency gets salary for an ad placement on the internet websites) and illegal gambling organisator due to it’s help can develop and organise illegal gamblings and attract more consumers as well as money paid on their platform. Unfortunately, only one party is liable under Lithuanian case law practice – advertiser. So this controversy in illegal online gambling law leads to missunderstandings and inability to ensure the main aims under article 22 point 2 Misdermeanour code of law - to discourage individuals from committing administrative offenses or criminal offenses and to influence the offenders who committed administrative offenses in order to comply with the law and to refrain from administrative misconduct. Also, this uncertainty and inability to control illegal gambling organisators causes harmful consequences nationally. Starting from a 1) Breach of taxation system – when subject has to pay 10 percent of gambling base to state budget. 2) Illegal competition – which manifests when illegal gambling organisator taking market share of legally acting gambling operators. 3) Inability to ensure consumers right of anti-gamling, problematic gambling – when a growing number of Lithuania citizens faces gambling addiction and are unable to submit their right and request to self-exclude from gambling nationally. 4) Also identity theft and fraud can manifest as more serious criminal crimes – when consumer is being deceived when providing bank account or identity details fraudulently to illegal and uncontrolled gambling organisator. Also there is a chance to lose winnings or money inserted in illegal gambling platform. The main legal problem which faces Lithuania today - is law enforcement inability which consists of inability to apply national jurisdiction. It happens because of illegal remote gambling organisators establishment in politically unfriendly jurisdictions where mutual assistance is ineffective as Gaming Control Authority under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania stated. Also the unclear situation of national jurisdiciton application itself because there is no clear and wise opinion about asserting jurisdiction and enforcing legal administrative sanctions. Experts opinions of Gaming Control Authority differs – it’s said that Lithuania don’t have a right to assert jurisdiction, on the other hand it is only based of ineffectiveness and lack of mutual assistance. But as this research and case – law of Lithuania shows Lithuania has a right to assert it’s jurisdiction. The the biggest problem which is defined by foreign law researchers is – no mutual assistance in helping to enforce legal liability under administrative law. So for the purpose of the effectiveness of mutual assistance and the fact that illegal remote gambling organisators breach Lithuania’s tax system and criminal law itself. It is necessary to talk about criminal liability under article 202 of criminal code of Lithuania. Applying criminal liability for illegal remote gambling organisators can be more effective as foreign researchers states. It’s because there are more legal instruments of mutual assistance. For example Convention on Cybercrime – which provides more effective legal provisions dealing with illegal gambling internationally and on EU level also asserting jurisdiction. As the case law of Lithuania shows by analogy, illegal gambling organisators can be liable for criminal liability. Of course, before applying it certain measures should be done by legislator. Criminal sanctions should match proportionality test and also ultima ratio principle which are implemented in Lithuania Constitution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36439
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
raimondas_jurevicius_md.pdf1.52 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

220
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

60
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.