Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36433
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Bisseneva, Anar
Supervisor: Vilkov, Vladimir
Title: ŠKVU M. Kozybaevo studentų psichofiziologinių ypatybių identifikavimas pagal į pritaikymo žinoma su ugdymo procesu.
Other Title: Identification of psychophysiological features of students of NKSU named after m. Kozybaev in the course of adaptation to the educational process.
Extent: 52 p.
Date: 25-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Adaptacija;Studentai;Psichofiziologinės savybės;Students;Adaptation;Psychophysiological features
Abstract: Žmogaus prisitaikymo prie aplinkos veiksnių procesų tyrimas yra vienas iš aktualių problemų.Šiuo požiūriu svarbi vieta yra studentų prisitaikymo prie edukacinės veiklos studijos. Švietimas universitete yra sudėtingas ir ilgas procesas, reikalaujantis vidinės energijos, fizinių pastangų ir emocinio stabilumo. Tyrimas buvo atliktas įvairių fakultetų 1, 2 ir 3 metų studentams Šiaurės Kazachstano Valstybinis Universitetas M. Kozybaevo. Tyrimas buvo atliktas nuo 2016 m. Spalio iki 2017 m. Lapkričio mėn. Tyrimo metu buvo nustatyti ir įvertinti psichofiziologinių savybių vystymosi lygiai, nustatyti jų tarpusavio ryšiai su adaptacijos lygiais.
The study of the laws of the process of human adaptation to environmental factors is one of the topical problems. In this series, an important place belongs to the study of the adaptation of students to educational activities. Education in the university is a complex and lengthy process, requiring the costs of internal energy, physical effort and emotional stability. The study was carried out at the 1st, 2nd and 3rd year students of different faculties of the NKSU. M. Kozybaev. The study was conducted from October 2016 until November 2017. In the study, the levels of development of psychophysiological features were determined identified and evaluated, their interrelation with adaptation levels was established.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36433
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
anar_bisseneva_md.pdf701.75 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

128
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.