Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36423
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ribikauskaitė, Renata
Supervisor: Šeibokaitė, Laura
Title: 11 – 15 metų paauglių dalyvavimo tradicinėse ir elektroninėse patyčiose bei užklasinės veiklos sąsajos
Other Title: Traditional and electronic bullying interactions between 11 – 15 years old adolescent with extra-curricular activities
Extent: 65 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Tradicinės patyčios;Elektroninės patyčios;Užklasinė veikla;Traditional bullying;Cyber bullying;Extra-curricular activities
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti 11 – 15 metų paauglių dalyvavimo tradicinėse ir elektroninėse patyčiose bei užklasinės veiklos sąsajas. Tyrime dalyvavo 239 Šakių rajono vidurinės mokyklos 5 – 8 klasių mokiniai (133 merginos ir 106 vaikinai). Paaugliai buvo apklausiami anketine apklausa pamokų arba klasės valandėlių metu. Anketa apie tradicinių ir elektroninių patyčių patirtį buvo sudaryta remiantis R. Gedutienės, R. Šimulionienės, R. Čepienės ir M. Rugevičiaus parengtu klausimynu. Atskiri klausimai apie užklasinę veiklą buvo sudaryti remiantis Lietuvos ir užsienio autorių pateikiamais klausimais (Šukys, 2008, 2010, Baltakienė 2012; Fredricks, Eccles, 2005). Skalės nebuvo sudaromos. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog paaugliai nedalyvaujantys užklasinėje veikloje dažniau susiduria su elektroninių patyčių patirtimi nei paaugliai dalyvaujantys užklasinėje veikloje. Paaugliai nedalyvaujantys užklasinėje veikloje dažniau susiduria su tradicinių ir elektroninių patyčių aukos patirtimi nei paaugliai dalyvaujantys užklasinėje veikloje. Paaugliai dalyvaujantys individualiame sporte dažniau susiduria su tradicinių patyčių aukos patirtimi nei paaugliai dalyvaujantys komandiniame sporte. Berniukai, lankantys kitokio pobūdžio būrelį dažniau susiduria su tradicinių patyčių aukos patirtimi nei berniukai lankantys sporto būrelį. Mergaitės, kurios nedalyvauja užklasinėje veikloje dažniau susiduria su tradicinėmis ir elektroninėmis patyčiomis nei mergaitės, kurios dalyvauja užklasinėje veikloje. Mergaitės, kurios nedalyvauja užklasinėje veikloje dažniau susiduria su tradicinių ir elektroninių patyčių aukos patirtimi nei mergaitės, kurios dalyvauja užklasinėje veikloje.
Research purpose - to find a connection at 11-15 year old adolescents participation in traditional and cyber bullying and extra-curricular activities. There were 239 participants, 5 - 8 grade pupils from Šakiai county secondary school (133 females and 106 males). Teenagers were questioned with questionnaire papers during or after classes. Questionnaire about traditional and cyber bullying experiences has been created on R. Šimulionienės, R. Čepienės and M. Rugevičiaus questionnaire basis. Separate questions about extra-curricular activities has been created on Lithuanian and foreign authors questionnaires basis (Šukys, 2008, 2010, Baltakienė 2012; Fredricks, Eccles, 2005). Scales have not been created. Result of research showed that teenagers who were not participating in extra-curricular activities, have more cyber bullying experience, than those teenagers who were participating in extra-curricular activities. Adolescents who were participating in extra-curricular activities has more experience as being traditional and cyber bullying victims, than those teenagers who were participating in extra-curricular activities. Adolescents who play individual sports has more traditional bullying victim experience, than those who play team sports. Boys who are participating in different kind of activities have more traditional bullying victim experience than those who play sports. Girls who are not participating in extra-curricular activities have more traditional and cyber bullying victim experience than those who are participating in extra-curricular activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36423
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
renata_ribikauskaite_md.pdf1.59 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

240
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

60
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.