Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36413
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Marcelionytė, Vida
Supervisor: Ragažinskienė, Ona;Maruška, Audrius
Title: Introdukuoto vaistinio šalavijo (Salvia officinalis L.) cheminės sudėties analizė bei antioksidacinių, alelopatinių, antibakterinių savybių vertinimas
Other Title: Assessment of introduced sage (Salvia officinalis L.) chemical composition analysis ant antioxidant, antibacterial, allelopathic activity
Extent: 45 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedra
Keywords: Vaistinis šalavijas;Fenoliniai junginiai;Alelopatinis poveikis;Antibakterinis aktyvumas;Garden sage;Phenolic compounds;Allelopathic effect;Antibacterial activity
Abstract: Tyrimai atlikti 2015 – 2018 metų laikotarpyje Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, Instrumentinės analizės atviros prieigos mokslinių tyrimų centre. Tyrimo tikslas – atlikti vaistinio šalavijo ekstraktų antioksidacinių, antibakterinių, alelopatinių sąvybių vertinimą bei augalo cheminės sudėties analizę. Tyrimo metu atliemami keturių metų eigos meteorologinių sąlygų stebėjimai bei jų įtakos nelakiųjų junginių kiekiui vertinimas. Taip pat analizuoti skirtingais vegetacijos tarpsniais rinktos žaliavos metanoliniai ekstraktai, tirtas jų alelopatinis, antibakterinis aktyvumas, spektrofotometriniais metodais analizuotas bendras fenolinių junginių, flavonoidų kiekis bei antioksidacinis aktyvumas. Rezultatai lyginami su „QUENCHER“ procedūros rezultatais. Tyrimo metu nustatyta tiesinė fenolinių junginių kaupimosi priklausomybė nuo hidroterminio koeficiento, regresijos koeficientas lygus 0,7932. Palyginus dvi skirtingas procedūras bendram fenolinių junginių, flavonoidų bei antioksidaciniam aktyvumui vertinti nustatyta, kad "QUENCHER" procedūra reikšmingai pranašesnė antioksidaciniam aktyvumui vertinti. Metanoliniai vaistinio šalavijo ekstraktai neigiamai veikia sėjamosios salotos augimą bei turi antibakterinių savybių S. aureus, M. luteus, P. vulgaris bakterijų kultūroms. Eterinio aliejaus sudėtyje dominuoja eukaliptolis ir α-humulenas
Research performed in 2015 –2018 years period at Vytautas Magnus University, Faculty of Natural Sciences, Faculty of Instrumental Analysis, Open Access Research Center. The aim of the study was to evaluate the effect of antioxidative, antibacterial, allelopathic properties of sage methanolic extracts and examinate the chemical composition of this plant. During the study, four years observation of meteorological conditions and their influence on the quantity and quality of volatile and non-volatile compounds were evaluated. Also, have been analyzed various methanolic extracts of the vegetation stage, their alelopathic, antibacterial activity is analyzed, the total phenol compounds, flavonoids and antioxidant activity are analyzed by spectrophotometric methods and the results are compared with the results of the „QUENCHER“ procedure. The research determines the linear dependence of accumulation of phenolic compounds on the hydrothermal coefficient with a coefficient of rejection equal to 0.7932. Comparing two different procedures for evaluating the total phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity, it was found that the „QUENCHER“ procedure was found to be significantly superior to antioxidative activity evaluation. Methanolic medicinal preservatives have a negative effect on the growth of the seedling salad and have antibacterial properties of S. aureus, M. luteus, P. vulgaris bacterial cultures. Isolated major compounds from Salvia officinalis L. is eukaliptol and α – humulene.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36413
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
vida_marcelionyte_md.pdf1.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

204
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.