Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36401
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Sruogaitė, Birutė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Namų prasmės beieškant: gyvenimas socialinės globos namuose senolių akimis
Other Title: In search of a sense of home: life in social care home as viewed by the elders.
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Namų prasmė;Senoliai;Sense of home;Elders
Abstract: Namų prasmės kūrimas yra suvokiamas per šiuos aspektus: fizinį, socialinį, kognityvinį-emocinį. Namų įprasminimas atsiskleidė per senolių, turėjusių savo namus, bet dabar dėl vienokių ar kitokių priežasčių gyvenančių socialinės globos namuose, patirtis. Vienas iš fenomenologijos principų – tai, kad viena galima suprasti per kitą, - taip fenomenologiniu požiūriu reiškiasi pažinimas, todėl tai, kaip senoliai kuria namų prasmę socialinės globos namuose, visada reiškiasi per asociacijas su buvusiais namais. Pagal tęstinumo teoriją tyrimo dalyviams „praeitis“ buvo svarbesnė nei jų gyvenime įvykę pokyčiai, su kuriais jie dažniausiai net nesusitaiko, todėl senoliams tapatybės tęstinumas – vienas sunkiausiai įgyvendinamų uždavinių. Dabartiniai išgyvenimai redukuojami į emocijas. Senolių patirtys buvo įvertintos įvairiose kategorijose, nustatyti veiksniai, kurie kuria namų prasmę socialinės globos namuose ir kurie yra nereikšmingi.
Creation of a sense of home is perceived through the following aspects: physical, social, and cognitive-emotional. In the present thesis, the extent of giving a sense to home was revealed through the experiences of the elders, who used to have their own homes, however, for various reasons currently live in social care home. The experiences of the elders were assessed in different categories; the factors that take place in creation of the sense of home in social care home as well as those that are irrelevant / insignificant, were identified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36401
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
birute_sruogaite_md.pdf844.84 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

192
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.