Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36392
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Auksoraitienė, Kristina
Supervisor: Ivanauskienė, Violeta
Title: Socialinio darbuotojo statusas Lietuvoje: „nuo kaimo moterėlės“ iki profesionalo
Other Title: Status of a social worker in Lithuania: "from a village woman" to a professional
Extent: 67 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbuotojas;Statusas;Kaita;Social worker;Status;Prestige
Abstract: Su socialinio darbuotojo profesijos statuso ir pripažinimo problema vienu ar kitu laikotarpiu susidūrė daugelio šalių visuomenės. Socialinis darbas dažnai vaizduojamas kaip žemo statuso profesija. Lietuvoje socialinio darbuotojo profesijos statuso ar prestižiškumo tema nėra populiari tarp tyrėjų. Galbūt prieš keletą metų ji ir nebuvo aktuali, tačiau šiuo metu jai būtina skirti dėmesio. Šio tyrimo metu buvo siekiama atskleisti socialinio darbuotojo statuso ypatumus Lietuvoje. Tyrimo objektas – socialinio darbuotojo statusas Lietuvoje. Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimas, kuris grindžiamas interpretuojamąja-konstruktyvistine ontologija. Šiame tyrime taikyta tikslinė imties vienetų atranka. Tyrimo imtis sudaryta naudojant atsitiktinės tikslinės atrankos būdą. Tyrime dalyvavo 6 socialiniai darbuotojai, turintys ilgesnę nei 7 metų darbo patirtį. 4 socialiniai darbuotojai dirba su daug problemų ir kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, 2 socialiniai darbuotojai dirba su negalią turinčiais asmenimis. Tyrimui atlikti pasirinktas duomenų rinkimo metodas – individualus giluminis interviu. Šiam tyrimui atlikti pasirinktas pusiau struktūruotas individualusis interviu. Tyrimas atliktas iš anksto numačius tam tikrus klausimus ir jų seką, tačiau tyrimo metu buvo pateikta papildomų klausimų siekiant pagilinti supratimą ir gauti platesnės informacijos. Tyrimo metu atsiskleidė, kad socialiniai darbuotojai supranta asmeninių savybių ir vertybių įtaką jų profesinei veiklai ir socialinio darbo statuso formavimuisi. Išryškėjo reikšmingas žiniasklaidos vaidmuo formuojant visuomenės nuomonę apie socialinius darbuotojus. Įtakos socialinių darbuotojų statusui turi žiniasklaidos priemonės pateikiama dviprasmiška, neišsami informacija. Paaiškėjo, kad nepakankamas, o kartais negatyvus visuomenės informavimas apie socialinių darbuotojų veiklą, atliekamas funkcijas ir įstatymų suteiktas galimybes turi įtakos statuso formavimuisi. Tyrimo metu atsiskleidė, kad kokybiškas ir kompetentingas socialinio darbuotojo funkcijų atlikimas, pasitikėjimas savimi, profesinės etikos ir moralės principų laikymasis socialinio darbuotojo veikloje – svarbus veiksnys, formuojantis socialinio darbuotojo statusą visuomenėje.
The professional status of a social worker and its acknowledgment has been a challenge for many societies during different periods of time. Social work is often portrayed as a low-status profession. The topic of a social worker’s professional status and its prestige is not popular among researchers in Lithuania. Perhaps this topic was not relevant several years ago, but in nowadays society it deserves more attention. The purpose of this study was to reveal the peculiarities of social worker’s status in Lithuania. The object of this research - status of a social worker in Lithuania. A qualitative research method that is based on interpretive constructivist ontology was chosen to carry out this study. Target selection of sample units was applied to this research. The survey sample was compiled using random sampling technique. 6 social workers with more than seven years of work experience participated in the survey. 4 social workers work with multi-problem families having complex needs, 2 social workers work with persons having disabilities. Data collection method used for this study is individual in-depth interview. The research has been carried out according the questions prepared in advance. However, during the interviews additional questions were brought up in order to deepen the understanding and to get wider information. The research show that social workers understand the impact of personal qualities and values to their professional work and social worker’s status formation. It was revealed that the media plays a significant role in shaping public opinion regarding social workers. The media is affecting the status of social workers by delivering ambiguous and incomplete information. Incomplete or sometimes negative public awareness about activities, functions and possibilities to work provided by law also affects their social worker’s status formation. The findings of this research suggest that high quality and competent performance of the functions of a social worker, self-confidence, professional ethics and moral principles are important factors shaping the status of a social worker in our society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36392
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

524
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,724
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.