Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36385
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Baužaitė, Elvina
Supervisor: Pukelytė, Ina
Title: Muzikinio teatro komunikacija – Vilnius City Opera atvejis
Other Title: The communication of Lithuanian musical theatres – Vilnius City Opera case
Extent: 73 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Muzikinis teatras;Komunikacija;Vilnius city opera;Musical theatre;Communication
Abstract: Magistro darbe tiriama Vilnius City Opera viešoji raiška skirtingose šiuolaikinės žiniasklaidos priemonėse, pasitelkiant ir išnaudojant skirtingus komunikacijos, informacijos transliavimo kanalus, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninei medijai, jos siūlomiems ir leidžiamiems sukurti produktams. Tiriamojoje dalyje išsamiai aptariamas komunikacijos reiškinys, jo veikimo būdai, ypatybės. Detaliai apžvelgiamas reklamos konceptas, raiškos formos ir priemonės, koncentruojantis į elektroninę erdvę, joje galimus žinios transliavimo būdus, efektyvumo, įtaigos ir įtakos aspektus. Atskirame poskyryje išsamiai aptariamas prekės ženklas kaip vienas pagrindinių šiuolaikiniame pasaulyje komunikavimo instrumentarijaus elementų. Pasitelkus sociologų, filosofų mintis komunikacija žvalgoma propagandos koncepto kaip tam tikros ideologijos sklaidos ir jos įtakos, poveikio kontekste. Meno įstaigos, kuriančios teatrinę produkciją, žinios transliavimo, viešosios raiškos kaip įvaizdžio kūrybos ir pateikties dalykai aptariami kritikos lauko mediacinio veikimo ypatybių akivaizdoje. Atliktas Vilnius City Opera viešosios raiškos tyrimas, analizuojant reklamos atvejus, komunikaciją socialiniame tinkle, išryškėjusias ypatybes siejant su teatro menine kūryba, leidžia argumentuoti teigti Vilnius City Opera esant išskirtinį, unikalų fenomeną, kurio virtualus atspindys, sukurtas aktyvios, patraukliai pagaulios, efektyviai provokatyvios daugiaplatformės viešosios raiškos, tinkamai ir tikslingai skleidžia socialiai, visuomeniškai, kultūriškai angažuotą operos meno propagandą, bohemiečių trupės ideologijos naratyvą. Jį žinantys, vertinantys, tarpusavyje besidalinantys ir skleidžiantys individai sudaro bendro diskurso lauką, kurio galia – Vilnius City Opera idėjinis pagrindas. Reikšminiai jo sandai: bohemiečių trupės legenda, bylojanti jaunų menininkų kūrybinės raiškos siekį, pranokstantį šalies erdves, kūrybinės aplinkos sąlygų kaip repeticijų ir pasirodymo erdvės reikmę, finansinio atlygio, pelno dalykus; trupės narių tarptautinis pripažinimas ir populiarumas, talento vertinimas aukščiausia estetine kokybe; operos meno šiuolaikinės variacijos, žiūra į plačiąją visuomenę, ypač orientuojantis į jaunąją kartą. Vilnius City Opera – išskirtinis atvejis Lietuvos muzikinio teatro erdvėje, aukštąjį meną pateikiantis populiariosios kultūros, gyvenamojo meto aplinkos ypatybių kontekste. Visa tai ištransliuojama šiuolaikinių technologijų suteikiamais instrumentais, kuriant autorinio turinio medžiagą, ją skleidžiant savitai unikaliu stiliumi.
Public expression in contemporary forms of publicity gathering and using various forms of communication, channels of information, mostly focusing on digital media and the products it allows to create will be researched in this work. The phenomenon of communication, its ways of functioning will be discussed in the part of research in this paper work. The concept of advertisement will also be discussed in a detailed matter, forms and tools of expression in cyberspace, possibilities of spreading the word, its efficiency and the aspect of suggestiveness. In a different chapter the brand of a product will be discussed as a form of communication in nowadays world. Based on the ideas of philosophers, sociologists communication is being looked at as a concept of propaganda for specific ideology. Art establishments that create theatrical productions, public communication as a form to create a certain imagine will be discussed in a field of functioning mediation. The research of Vilnius City Opera publicity, analyzing different cases of commercials, communication in social network, specific features in the field of theatre, allows to state that Vilnius City opera is a unique case of active and attractive form of public communication which shares the right idea of socially and culturally multiplatform ideology of the company. The field of open discussion is being formed by those individuals who share their ideas, knowledge and loyalty which is the essence of Vilnius City opera. The main components of it are: the legend of the company which embraces the young artists who seems to have no limits, the need of working and performing environment, financial benefit and benefit on the whole, international acceptance of the members of the company, variations of the genre itself mostly focusing on the young generation. Vilnius City opera is a unique case in the context of musical theatre in Lithuania, because it directly correlates with pop culture and the present moment. All of this is being shared by the help of modern technology and the ability to share its uniqueness with a distinct style.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36385
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

278
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

422
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.