Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36382
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Sadovnikova, Elena
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Inclusion and exclusion of ethno-confessional minorities in Iraq (2003-2017)
Other Title: Etninių ir religinių mažumų įtraukimas ir išskyrimas Irake (2003-2017)
Extent: 66 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Inclusion;Exclusion;Ethnic minorities;Iraq;Įtraukimas;Išskyrimas;Etninės mažumos;Irakas
Abstract: The number of ethno-confessional minorities in Iraq after the war in 2003 has drastically decreased. The aim of the study is to find out which changes in social environment led to mass migration of minorities from their historic places of residence. In this work we regard the concepts of inclusion and exclusion, the position of minorities before 2003, the current situation in political, legal and social aspects and in the end we observe trends in the development of processes of inclusion and exclusion of minority ethno-confessional groups.
Etninių ir religinių mažumų Irake po 2003 kare skaičius smarkiai sumažėjo. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokie pokyčiai socialinėje aplinkoje baigėsi masine mažumų emigracija iš jų istorinės gyvenamosios vietos Irake. Šiame darbe nagrinėjama integracijos ir atskirties sąvoka, mažumų padėtis prieš 2003, dabartinė padėtis su politiniais, teisiniais ir socialiniais aspektais.Galų gale aptariamos ir į procesus įtraukiamos išskirtinės etninių ir religinių grupių vystymosi tendencijos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36382
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
elena_sadovnikova_md.pdf804.02 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

4
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.