Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36375
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kurkulytė, Indrė
Supervisor: Endriulaitienė, Auksė
Title: Darbuotojų internetinio dykinėjimo, įsipareigojimo organizacijai ir moralinės kompetencijos sąsajos
Other Title: The relationship between employees’ cyberloafing, organizational commitment, and moral competence
Extent: 55 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Darbuotojų internetinis dykinėjimas;Organizacinis įsipareigojimas;Moralinė kompetencija;Employees’ cyberloafing;Organizational commitment;Moral competence
Abstract: Internetinis dykinėjimas tampa rimta problema organizacijoms. Dauguma darbuotojų, įvairių apklausų duomenimis, dykinėja internete darbo metu, tad tampa vis svarbiau išsiaiškinti, kas lemia tokį darbuotojų elgesį. Šio darbo tikslas - nustatyti darbuotojų internetinio dykinėjimo, organizacinio įsipareigojimo ir moralinės kompetencijos sąsajas. Tyrime dalyvavo 150 darbuotojų (34,7% vyrų ir 64,7% moterų). Tiriamųjų amžius svyravo nuo 19 iki 59 metų. Dauguma darbuotojų dirbo privačiame sektoriuje (68%) bei užimė nevadovaujančias pareigas (86%). Internetinis dykinėjimas šiame tyrime tirtas Lim ir Teo (2005) internetinio dykinėjimo dažnumo skale. Organizacinis įsipareigojimas tirtas sutrumpintu 18 klausimų Meyer ir Allen (1991) organizacinio įsipareigojimo klausimynu (Allen, Meyer ir Smith, 1993). Moralinė kompetencija įvertinta Lind (1998) moralinės kompetencijos testu. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog privataus sektoriaus darbuotojai yra linkę dykinėti internete dažniau nei viešo sektoriaus darbuotojai. Stipresnis organizacinis įsipareigojimas siejasi su didesniu darbo stažu, o moralinė kompetencija su amžiumi žemėja. Atliktame tyrime nebuvo nustatyta internetinio dykinėjimo, organizacinio įsipareigojimo ir moralinės kompetencijos sąsajų. Tačiau išaiškėjo, jog privataus sektoriaus darbuotojai, pasižymintis aukštesne moraline kompetencija, yra linkę dažniau siųsti, skaityti ir gauti su darbu nesusijusius elektroninius laiškus. Darbuotojai vyrai, pasižymintis aukštesne moraline kompetencija, yra linkę dažniau užsiimti naršymo veiklomis. Darbuotojai, užimantys vadovaujamas pareigas ir pasižymintis stipresniu tęstiniu įsipareigojimu, yra linkę rečiau užsiimti naršymo veiklomis. Darbuotojai, užimantys nevadovaujamas pareigas ir pasižymintis stipresniu emociniu įsipareigojimu, yra linkę dažniau siųsti, skaityti ir gauti su darbu nesusijusius elektroninius laiškus.
Cyberloafing is a significant problem in modern organizations. Various surveys reveal that the majority of employees engage in cyberloafing activities and it is important to understand what might cause this behavior. The aim of the present study was to assess the relationship between employees’ cyberloafing, organizational commitment, and moral competence. The participants in this study were 150 employed adults (34.7% male; 64.7% female) between 19 and 59 years of age, working predominantly in the private sector (68%) with the majority being in non-managerial positions (86%). Participants were recruited to complete a survey through the Internet. Cyberloafing (i.e., e-mailing; internet browsing) was measured by the Prevalence of Cyberloafing Questionnaire (Lim & Teo, 2005). Organizational commitment (i.e., affective, normative, and continuous) was assessed by a shortened version of Allen and Meyer’s (1991) Organizational Commitment Scale (Allen, Meyer & Smith, 1993). Lind‘s (1998) Moral Competence Test was used to measure moral competence of the participants. The results revealed that private sector employees engaged in cyberloafing more often than public sector employees. Employees‘ organizational commitment was positively associated with work experience. Moral competence was negatively correlated with age. Participants‘cyberloafing, organizational commitment, and moral competence were not related. However, private sector employees‘ moral competence was positively associated with e-mailing activities. Male participants‘ moral competence was positively associated with internet browsing activities. Managers‘ organizational commitment scores were negatively correlated with browsing activities whereas non-managers‘ affective commitment scores were positively related to emailing activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36375
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
indre_kurkulyte_md.pdf1.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

178
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.