Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36374
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorŽižienė, Simona
dc.contributor.authorŠimaitis, Einoras
dc.date.accessioned2018-05-16T19:31:00Z
dc.date.available2018-05-16T19:31:00Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36374-
dc.description.abstractPagrindinis šio magistro darbo tikslas yra įvertinti ir pateikti atsakymą į klausimą, ar virtualios paskyros gali būti nusikaltimo nuosavybei dalyku. Pagrindiniai uždaviniai keliami šiam darbui yra: 1. Išanalizuoti užsienio šalių įstatymus, apimančius virtualių paskyrų teisinį reglamentavimą ir apsaugą; 2. Apžvelgti esamą negausią pasaulio teismų praktiką ir mokslinius straipsnius susijusius su virtualiomis paskyromis; 3. Pateikti pasiūlymą dėl LR BK nusikaltimų elektroninėje erdvėje skyriaus papildymo, tiesiogiai įtraukiant virtualios paskyros institutą kaip baudžiamosios teisės tiesiogiai saugomą dalyką. Darbe yra pateikiama virtualios paskyros samprata, apžvelgiamas nusikaltimo nuosavybei dalykas ir iškeliamos pagrindinės virtualių pasaulių paskyrų vartotojų teisinės problemos.lt_LT
dc.description.abstractThe main purpose of this master thesis is to evaluate and answer the question, whether a virtual account can be an object of property crime. The main goals in this thesis are: 1. To analyze foreign laws covering legal regulation and protection of virtual accounts; 2. To review the current worldwide jurisprudence and scientific articles related to virtual accounts; 3. To submit a proposal to supply the division of virtual crimes in the Criminal Code of the Republic of Lithuania by directly involving the virtual account institute as a directly protected object of criminal law. Thesis presents the concept of a virtual account, reviews the subject of property crime and highlights the legal issues users of virtual world accounts are facing.en_US
dc.format.extent35 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free accesslt_LT
dc.subjectVirtualios paskyroslt_LT
dc.subjectVirtualus turtaslt_LT
dc.subjectNusikaltimas nuosavybeilt_LT
dc.subjectVirtual accounten_US
dc.subjectVirtual propertyen_US
dc.subjectProperty crimeen_US
dc.subject.otherTeisė / Law
dc.titleAr virtuali paskyra gali būti nusikaltimo nuosavybei dalyku?lt_LT
dc.title.alternativeWhether a virtual account can be an object of property crime?en_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

122
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

150
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.