Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36374
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Šimaitis, Einoras
Supervisor: Žižienė, Simona
Title: Ar virtuali paskyra gali būti nusikaltimo nuosavybei dalyku?
Other Title: Whether a virtual account can be an object of property crime?
Extent: 35 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Virtualios paskyros;Virtualus turtas;Nusikaltimas nuosavybei;Virtual account;Virtual property;Property crime
Abstract: Pagrindinis šio magistro darbo tikslas yra įvertinti ir pateikti atsakymą į klausimą, ar virtualios paskyros gali būti nusikaltimo nuosavybei dalyku. Pagrindiniai uždaviniai keliami šiam darbui yra: 1. Išanalizuoti užsienio šalių įstatymus, apimančius virtualių paskyrų teisinį reglamentavimą ir apsaugą; 2. Apžvelgti esamą negausią pasaulio teismų praktiką ir mokslinius straipsnius susijusius su virtualiomis paskyromis; 3. Pateikti pasiūlymą dėl LR BK nusikaltimų elektroninėje erdvėje skyriaus papildymo, tiesiogiai įtraukiant virtualios paskyros institutą kaip baudžiamosios teisės tiesiogiai saugomą dalyką. Darbe yra pateikiama virtualios paskyros samprata, apžvelgiamas nusikaltimo nuosavybei dalykas ir iškeliamos pagrindinės virtualių pasaulių paskyrų vartotojų teisinės problemos.
The main purpose of this master thesis is to evaluate and answer the question, whether a virtual account can be an object of property crime. The main goals in this thesis are: 1. To analyze foreign laws covering legal regulation and protection of virtual accounts; 2. To review the current worldwide jurisprudence and scientific articles related to virtual accounts; 3. To submit a proposal to supply the division of virtual crimes in the Criminal Code of the Republic of Lithuania by directly involving the virtual account institute as a directly protected object of criminal law. Thesis presents the concept of a virtual account, reviews the subject of property crime and highlights the legal issues users of virtual world accounts are facing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36374
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

222
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

508
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.