Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36367
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Spūdytė, Giedrė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Kas to nepatyrė, niekada nesupras: artimųjų patirtys globojant senolį šeimoje
Other Title: Anyone who has not experienced it, will never understand: experiences of the relatives, who take care of the older adult in the family
Extent: 95 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Globa;Senyvas amžius;Artimieji;Care;Older adult;Family
Abstract: Lietuvoje pastaruoju metu slaugos ir globos poreikis auga labai sparčiai. Senėjanti visuomenė, ilgėjantis amžius, tobulėjančios medicininės paslaugos ir priemonės prailgina ne tik ilgaamžiškumą, bet kartu artimiesiems iškyla fizinių ir psichologinių iššūkių globojant senolį namuose. Modernėjant visuomenei, keičiasi ir tradiciniai šeimos vaidmenys, moterys aktyviai siekia karjeros. Stereotipinis požiūris į lyčių vaidmenis trukdo derinti globą, darbą, šeimyninius santykius. Lietuvoje tradiciškai šeimos narių, ypač senyvo amžiaus žmonių, globa perduodama iš kartos į kartą. Autorės Gevorgianienė ir Pilkytė (2016) teigia, kad tai yra tiek santykių, tiek paties elgesio normos, reglamentuojančios šeimai bendrų vertybių svarbą, lūkesčius vienas kitam ir pareigos jausmą, kad šeimoje turi būti rūpinamasi vieni kitais.
The need for nursing and caring recently is growing very rapidly in Lithuania. An aging society, longer life, improved medical services and cure are not only prolonging longevity, but at the same time causes the physical and psychological challenges of keeping elderly family member at home. As the society is getting modernized, traditional family roles are changing and women are actively pursuing their careers. Stereotyped attitudes toward gender roles hamper to coordinate caring, work, family relationships. Traditionally in Lithuania, the care of elderly family members is passed on from generation to generation. Authors Gevorgianienė and Pilkytė (2016) argue that rules of relationships and behavior are governing the importance of common values for the family, expectations of each other and the sense of obligation to care for each other in the family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36367
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
giedre_spudyte_md.pdf841.19 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

186
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.