Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36359
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jakubynaitė, Akvilė
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Pavienis temperatūros, CO2 koncentracijos ir kompleksinis jų poveikis fenoksi klasės herbicidų efektyvumui
Other Title: Single temperature, CO2 concentration and their complex impact on the effectiveness of the phenoxy class herbicides
Extent: 56 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: MCPA Super;Vasariniai miežiai;Baltoji balanda;Klimato kaita;Hordeum vulgare;Chenopodium album;Climate change
Abstract: Fenoksi herbicidai – svarbią vietą užimanti herbicidų grupė, plačiai naudojama visame pasaulyje, kuri ne tik naikina nepageidaujamus augalus, bet gali slopinti ir netaikinių augalų augimą ir vystymąsi. Dėl nedidelės kainos ir didelio veiksmingumo jų populiarumas išlieka gana didelis, tačiau manoma, kad kylanti temperatūra ir didėjanti CO2 koncentracija gali pakeisti šių herbicidų efektyvumą ir veiksmingumą piktžolėms, bei poveikį kultūriniams augalams. Šio darbo tikslas buvo ištirti herbicido MCPA Super efektyvumą ir veiksmingumą vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) ir baltųjų balandų (Chenopodium album L.) fiziologiniams, morfologiniams ir biocheminiams rodikliams, skirtingomis klimato sąlygomis: dabartinio klimato sąlygomis (21 °C, CO2 = 400 ppm), pavieniui padidėjus temperatūrai (25 °C, CO2 = 400 ppm), CO2 koncentracijai (21 °C, CO2 = 800 ppm) ir veikiant jų kompleksiniams veiksniams (25 °C, CO2 = 800 ppm). Vasariniai miežiai ir baltosios balandos buvo veikiami rekomenduojama – 1 l/ha, 2 kartus mažesne – 0,5 l/ha, ir 2 kartus didesne nei rekomenduojama – 2 l/ ha MCPA Super herbicido norma javų pasėliams. Po 7 dienų poveikio herbicidu, buvo tiriami MDA, SOD, KAT aktyvumo pokyčiai, kurie pakartotinai buvo atlikti ir paskutinę tyrimo dieną. Taip pat po 17 poveikio dienų išmatuota augalų aukštis, šviežia ir sausa stiebų biomasė, šaknų sausa biomasė bei šaknų ilgis. Nustatyta, kad į pasikeitusias aplinkos sąlygas balandos reagavo labiau nei miežiai, kadangi stebimi didesni morfologinių rodiklių pokyčiai. Didėjant herbicido ekspozicijos laikui didėjo MDA kiekis, SOD ir KAT fermentų aktyvumas augaluose.
Phenoxy herbicides - an important herbicide group still widely used around the world. They not only destroys unwanted plants but also inhibits non-target plants growth and development. Due to their low price and high efficiency, their popularity remains rather high, but it is noticed that rising temperature and increasing CO2 concentration reduces herbicides effectiveness not only for weeds but also for cultural plants. The aim of this work is to investigate effectiveness of herbicide MCPA Super for physiological, morphological and biochemical parameters of Hordeum vulgare and Chenopodium album under different climatic conditions: in current climate conditions (21 °C, CO2 = 400 ppm), separately elevated temperature (25 °C, CO2 = 400 ppm), CO2 concentration (21 °C, CO2 = 800 ppm) and with their complexical factors (25 °C, CO2 = 800 ppm). Plants have been exposed with recommended dose – 1 l/ha, 2 times lower – 0,5 l/ha and 2 times higher than recommended – 2 l/ ha MCPA Super herbicide dose, cereal crops. After 7th days of herbicide exposure investigated MDA, SOD, CAT activity changes and its was repeated on the last day of exposure. Also, after 17th days of exposure measured plants height, fresh and dry biomass, roots dry biomass and lenght. It was observed that higher morphological variation response were found in Chenopodium album than in Hordeum vulgare for environment changes. Herbicide exposure time increased, rised MDA, SOD and KAT enzymes in plants.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36359
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
akvilė_jakubynaitė_md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

150
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.