Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36357
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Vaitkevičiūtė, Birutė
Supervisor: Januškaitienė, Irena
Title: Salicilo rūgšties įtaka kvapiojo baziliko ir vaistinio čiobrelio atsparumui sausrai atšilusio klimato sąlygomis
Other Title: The effect of salicylic acid in ocimum basilicum and thymus vulgaris resistance to drought stress under warmed climate condition
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Salicilo rūgštis;Kvapusis bazilikas;vaistinis čiobrelis;Sausra;Atšilęs klimatas;Drought;Thymus Vulgaris;Warmed Climate;Ocimum Basilicum;Salicylic Acid
Abstract: Pastaraisiais metais vis labiau ir labiau tampa aktualūs pasauliniai klimato pokyčiai. Taigi, svarbu nustatyti ir aptarti kaip šie veiksniai veikia vaistinių augalų fiziologinius, morfometrinius ir biocheminius rodiklius. Yra atlikta daug tyrimų kaip klimato kaita veikia kultūrinius augalus, maisto kokybę ir piktžoles. Tačiau beveik nėra tyrimų kaip salicilo rūgštimi (SR) veikti augalai reaguoja į atšilusio klimato ir sausros sąlygas. Augalai buvo auginami automatiškai kontroliuojamomis dabartinio klimato sąlygomis (400 ppm CO2, 21/14 °C, dieną/ naktį) ir atšilusio klimato sąlygomis (800 ppm CO2, 25/18 °C, dieną/ naktį) ir užtektinai laistomi ar veikiami sausros sąlygomis. Puse augalų buvo purkšti 2mM SR, kiti– distiliuotu vandeniu. Buvo nustatyta, kad atšilęs klimatas padidino augalų augimą, kuris labiau buvo išreikštas bazilikuose. Sausros stresas sumažino baziliko augimo parametrus, o čiobreliui nustatytas atvirkščias tendencingumas. SR poveikis abiejų augalų sausai biomasei visais tyrimo variantais buvo statistiškai nereikšmingas, išskyrus bazilikus, kurie buvo auginami atšilusio klimato sąlygomis, SR poveikyje sausa biomasė gerokai sumažėjo (p<0,05), kurie buvo pakankamai laistomi ir sausros sąlygomis auginti augalai, lyginant su nepurkštais. Baziliko ir čiobrelio fiziologinių rodiklių pokyčiams tiek pavienis tiek suminis salicilo rūgšties poveikis darė statistiškai reikšmingą įtaką. Salicilo rūgštis keitė baziliko ir čiobrelio atsaką į atšilusio klimato ir sausros poveikį. Stipresni tirtų rodiklių pokyčiai dėl salicilo rūgšties poveikio gauti čiobreliui. Tačiau nežymiai didesnė teigiama salicilo rūgšties įtaka atšilusio klimato sąlygomis sausai biomasei, fotosintezės intensyvumui, žiotelių laidumui ir II fotosistemos darbo efektyvumui nustatyta bazilikui.
The global climate changes are becoming more and more important recent years. So, it is important to identify and discuss how these factors affect physiological, morphological and biochemical parameters of herbal plants. There are many studies of different effects of climate change on crops, food quality or weeds. However, there are almost none researches how with salicylic acid (SA) treated plants will respond to elevated climatic conditions and drought stress. The plants were grown in automatically controlled climatic conditions under current (400 ppm CO2, 21/14 °C, day/night) and warmed (800 ppm CO2, 25/18 °C) climates, and well–watered or drought stressed conditions. Half of the plants were sprayed with 2mM SA, other – with distillated water. There was obtained, that warmed climate increased the growth of both investigated plant and the effect was more pronounced for basil. Drought stress was decreasing growth parameters of basil, while for thyme the opposite tendency was detected. Salicylic acid effect on dry biomass of both plants was week and statistically insignificant in almost all treatment variants, with exception for basil grown under warmed climate, when dry biomass of plants sprayed with SA increased and decreased significantly (p<0.05) for well–watered and drought stressed plants respectively, compare to non–sprayed. Salicylic acid has changed basil and thyme response to warmed climate and drought conditions. Stronger changes in all investigated parameters under the effect of salicylic acid were on thyme. However, under warmed climate conditions a slightly higher positive effect of salicylic acid has been observed on basil’s dry biomass, photosynthetic rate, stomatal conductance and the efficiency of II photosystem.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36357
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
birutė_vaitkevičiūtė_md.pdf.pdf1.05 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Magistro baigiamasis darbas

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.