Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36353
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Burokas, Karolis
Supervisor: Bartninkas, Marius
Title: Ar darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva reglamentavimu įgyvendinamas flexicurity principas?
Other Title: Does the regulation of a labor contract termination by the initiative of the employer exercise the flexicurity principle?
Extent: 35 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Darbo teisė;Darbo sutarties nutraukimas;Darbuotojų socialinės garantijos;Labor relations;Social security of employees;Labor contract termination
Abstract: Flexicurity principas – doktrina, kuri sujungia darbo santykių lankstumą ir atleistų iš darbo darbuotojų interesų apsaugą. Lietuvoje nuo 2017-07-01 įsigaliojo atnaujintas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kurio pagrindinis tikslas bei siekis buvo flexicurity principo integracija į Lietuvos Respublikos darbo santykių sistemą. Siekiant efektyvaus šio principo integravimo būtina išanalizuoti flexicurity principo esmę bei atkreipti dėmesį į kitų šalių praktiką šiuo klausimu. Sklandžiausiai flexicurity principas buvo įgyvendintas Danijoje, šalyje, kuri dažnai yra pateikiama kaip idealaus minėto principo veikimo pavyzdys. Darbe yra nagrinėjamas flexicurity principą ir Europos žmogaus teisių konvenciją siejantis ryšys, kuriuo remiantis galima teigti, jog tarptautinio teisės akto straipsnių pažeidimas gali užkirsti kelią atleisto iš darbo darbuotojo socialinių garantijų užtikrinimui, kaip šį teiginį pagrindžiantys pavyzdžiai pateikiami Europos Žmogaus Teisių Teisme nagrinėtų bylų sprendimai. Magistro darbe yra analizuojamas ne tik flexicurity principas, tačiau ir Jungtinėse Amerikos Valstijose paplitęs employment at will principas, apibrėžiamos priemonės, kuriomis šie principai siekia lankstesnių darbo santykių reglamentavimo. Šiame darbe taip pat yra analizuojami Lietuvos Respublikos darbo kodekso pokyčiai prieš ir po 2017-07-01 redakcijos įsigaliojimo, apibrėžiami esminiai flexicurity principo aspektai bei Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės bei fondai, kurie yra skirti šių aspektų įgyvendinimui. Magistro darbe yra aptariamas naujos Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakcijos priėmimo procesas, nagrinėjami pokyčiai bei jų pasekmės, kurie buvo padaryti Lietuvos Respublikos darbo kodekso projekto patvirtinimo procese.
Flexicurity principle – the prime example of ideal equilibrium between flexibility in labor relations and the security granted to employees that had their labor contracts terminated. This principle is praised by many but it also has received its fair share of critique, mainly for crumbling while being under pressure in a case of economic crisis, increasing stress levels at work as a result of decreased protection for a job position and for generally decreasing the number of highly qualified workers in a country. All in all it is considered to give perfect balance to both sides of labor relations and also being able to resolve the problem of unemployment in a country. The best example of a perfect integration of this principle is considered to be Denmark – a country with the lowest unemployment levels in Europe. Tempted by the possible benefits of this principle, many countries have adopted it with more or less success. Lithuania has also decided that it is time to take the next step in modernizing labor relations and reducing unemployment levels in the country and to that end decided to adopt the flexicurity principle into its law system. This paper analyses the current situation in work related relations in Lithuania, describes the pros and cons of the flexicurity principle, compares the results to the Danish iteration of the said principle and analyses if the changes that were made in Lithuania were within the flexicurity principle guidelines.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36353
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
karolis_burokas_md.pdf587.01 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

22
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.