Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36349
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bučas, Tomas
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų darbo charakteristikų ir pasitenkinimo darbu sąsajos
Other Title: Private and public sector employees relationship between job characteristics and job satisfaction
Extent: 67 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Pasitenkinimas darbu;Viešasis sektorius;Privatusis sektorius;Job satisfaction;Public sector;Private sector
Abstract: Tyrimo tikslas: nustatyti ryšį tarp viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojų darbo charakteristikų ir pasitenkinimo darbu. Duomenims surinkti buvo pasinaudota demografiniais klausimais, Idaszak ir Drasgow sudarytu redaguotu darbo diagnostikos klausimynu, sudarytu iš 15 klausimų, skirtų įvertinti, kaip stipriai darbe pasireiškia penkios darbo charakteristikos: įgūdžių įvairovė, užduoties identiškumas, užduoties reikšmingumas, autonomiškumas ir grįžtamasis ryšys. Pasitenkinimas darbu buvo matuojamas pasitenkinimo darbu klausimynu, sudarytu Spector‘o. Šis klausimynas skirtas matuoti bendram pasitenkinimui darbu, ir 9 pasitenkinimo charakteristikoms, kurios yra: pasitenkinimas darbo užmokesčiu, pasitenkinimas paaukštinimo galimybėmis, pasitenkinimas vadovavimu, privilegijos, pasitenkinimas pripažinimu, pasitenkinimas darbo organizavimu, pasitenkinimas bendradarbiais, pasitenkinimas darbo pobūdžiu, pasitenkinimas ryšiais darbe. Tyrimo rezultatai parodė, kad iš tirtų demografinių veiksnių, labiausiai rezultatus gali paveikti išsilavinimas, nes jis paveikia ir vieną iš darbo charakteristikų. Lyginant pasitenkinimą darbu su viešojo ir privataus darbo sektoriumi, gautas didesnis privataus sektoriaus darbuotojų pasitenkinimas darbo užmokesčiu; privilegijomis, lengvatomis, ir didesnis viešojo sektoriaus darbuotojų pasitenkinimas darbo pobūdžiu. Tuo tarpu palyginus darbo charakteristikas, gautas privataus sektoriaus darbuotojų didesnis autonomiškumas, grįžtamasis ryšys, ir potencialus motyvavimo įvertis, lyginant su viešojo sektoriaus darbuotojais.
Research goal: to find relationship between public and private sector employees job characteristics and job satisfaction. Data was collected by using demographic questions, Revised Job Diagnostic Survey made by Idaszak ir Drasgow, which has 15 questions made to evaluate, how strongly does 5 job characteristics (skill variety, task identity, task significance, autonomy, feedback) manifest themselves in organization. Job satisfaction was measured by Job Satisfaction Survey made by Spector. This survey is made to measure total job satisfaction and satisfaction of 9 other characteristics: pay satisfaction, promotion satisfaction, supervision satisfaction, contingent rewards satisfaction, operating conditions satisfaction, coworkers satisfaction, communication satisfaction. Research results showed that education was demographic characteristic that had the most effect on the differences between job characteristics and job satisfaction. Private sector employees had greater satisfaction with pay and contingent rewards, while public sector employees had greater satisfaction with nature of work. Motivating Potential Score, autonomy and feedback were significantly greater between private sector employees comparing them with public sector employees.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36349
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
tomas_bucas_md.pdf838.74 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

276
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

94
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.