Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36343
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Svidlerytė, Karolina
Supervisor: Dėdelė, Audrius
Title: Kauno miesto parkų pasiekiamumo analizė taikant geografines informacines sistemas
Other Title: Accessibility analysis of Kaunas city parks using geographic information systems
Extent: 60 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Aplinkosauga;Pasiekiamumas;Žalieji plotai;Environmental protection;Green areas
Abstract: The aim of this master’s thesis is to analyze the reach of Kaunas city parks and it‘s impact on health. Object of this master’s thesis: Green spaces and it‘s reach analysis using geographical information systems. For the analysis of this master’s thesis 30 Kaunas city parks were vectorized. After performing the statistical analysis it has been established that the distance from the residence, while traveling by foot using present Kaunas city road network, is 2.2 times longer than traveling in a straight line. As the linear distance increases, the distance to the green space through the real street network increases as well. After evaluating the service area of each park it has been established that Kalnieciai park serves the most residents while using Kaunas city road network and Marva Manor park serves the least residents. Buffer analysis shows that the longest road network belongs to the Versvos reserve and the shortest road network belongs to the Lakstingalos park. Within 5 minutes most people can reach the Draugyste park, at least the Marva Manor park. There is a trend in the relationship between the risk of diabetes, allergies, cancer, angina pectoris and distance to the park in the real road network. It has been determined that people over 65, who have a BMI index of 25-30, those who do not engage in sports and who have a child or children under the age of 18 are more likely to choose parks with respect to their closest living quarters.
Darbo tikslas: išanalizuoti Kauno miesto parkų pasiekiamumą ir jų poveikį sveikatai. Darbo objektas: Žaliosios erdvės ir jų pasiekiamumo analizė taikant geografines informacines sistemas. Tyrimo duomenims analizuoti buvo nuvektorizuoti 30 Kauno miesto parkų. Atlikus statistinę analizę, nustatyta, kad atstumas keliaujant pėsčiomis realiu Kauno miesto gatvių tinklu yra 2,2 kartus ilgesnis nei tiesinis atstumas nuo gyvenamosios vietos. Didėjant tiesiniam atstumui, didėja ir atstumas iki žaliosios erdvės realiu gatvių tinklu. Įvertinus kiekvieno parko lankomumo plotus, nustatyta, kad daugiausiai gyventojų aptarnauja Kalniečių parkas, o mažiausiai gyventojų gali apsilankyti Marvos dvaro parke. Atlikus buferinę analizę, nustatyta, kad ilgiausias kelių tinklas priklauso Veršvos draustiniui, trumpiausias – Lakštingalų parkui. Daugiausiai gyventojų per 5 minutes gali pasiekti Draugystės parką, mažiausiai– Marvos dvaro parką. Nustatyta ryšio tendencija tarp diabeto, alergijų, vėžio, krūtinės anginos diagnozės ir atstumo iki parko realiu gatvių tinklu. Nustatyta, kad asmenys esantys vyresni nei 65 metų amžiaus, turintys 25-30 KMI indeksą, sportuoti nelinkę bei turintys vaiką ar vaikų iki 18 metų amžiaus yra labiau linkę pasirinkti parkus artimiausius jų gyvenamųjų vietų atžvilgiu.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36343
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
karolina_svidleryte_md.pdf6.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

166
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.