Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36340
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Bagdonaitė, Aušrinė
Supervisor: Čaplinskienė, Marija
Title: Staigių netikėtų kardialinių mirčių diagnostika taikant naujausius molekulinės biologijos metodus
Other Title: Diagnosis of sudden unexpected cardiac deaths applying latest molecular biology techniques
Extent: 51 p.
Date: 25-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Sekoskaita;Sauso kraujo lašas;Staigi mirtis;Kanalopatija;Sudden death;Channelopathy;Sequencing;Dry blood spot
Abstract: Staigi netikėta mirtis dėl neaiškios priežasties apibrėžiama tada, kai žmogus nesirgo arba jam nebuvo nustatyta jokia liga iki mirties ir autopsijos metu nerandama jokių morfologinių pokyčių, neaiški etiopatogenezė. Dažniausiai staigi mirtis ištinka dėl kraujotakos sistemos sutrikimų. Pasaulyje yra maždaug 1,3-8,5 / 100000 tokių mirčių, miršta gana jauni žmonės. Darbo tikslas - išanalizuoti pagrindines staigių kardialinių mirčių priežastis ir parengti metodiką, kai autopsijos metu neaptinkama morfologinių pokyčių. Darbas atliktas Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje, bendradarbiaujant su Palermo ir Frankfurto universitetais. Tyrime naudoti metodai: literatūros, eksperimentinių duomenų ir metodų palyginamoji analizė. Išanalizuota histologinių, imunohistocheminių ir genetinių tyrimų reikšmė nustatant mirties priežastį. Remiantis išanalizuotais rezultatais, sudarytas tyrimų algoritmas staigių netikėtų mirčių atvejais, kai autopsijos metu neaptinkama jokių pokyčių. Genetinės analizės metu nustačius pokyčius, reikėtų bendradarbiauti su klinicistais kardiologais, atlikti šeimos narių, ypač vaikų, genetinius tyrimus, kad, jeigu reikės, būtų pritaikytas gydymas ir kitos prevencijos priemonės. Taip būtų sumažintas staigių mirčių skaičius bei dar daugiau mirties priežasčių taptų aiškesnėmis.
Sudden unexplained unexpected death is defined as non-traumatic death of a person who had been totally healthy and had not been diagnosed with any specific disease before death and no morphological changes are found during autopsy. Circulatory system disorders are most prevalent causes of such deaths. The incidence of sudden unexplained unexpected deaths is about 1,3-8,5 / 1000000 worldwide, mainly young people are affected. The aim of this study is to analyse the main reasons of sudden cardiac deaths and to prepare methodology when no morphological changes are detected during autopsy. The study was performed at The State Forensic Medicine Service cooperating with colleagues from University of Palermo and University of Frankfurt. These methods were applied during the research: analysis of literature, analysis of experimental data and comparative analysis of methods. The role of histological, immunohistochemical and genetic examination determining the cause of death was evaluated during the study. Based on the analysed results an examination algorithm has been developed for cases of sudden unexpected deaths when no morphological changes are available during autopsy. When genetic testing is positive, it is necessary to collaborate with clinicians, cardiologists and to perform a screening of family members in order to apply treatment and other preventive tools to reduce the number of sudden unexplained unexpected deaths.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36340
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
aušrinė_bagdonaitė_md.pdf2.15 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.