Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36339
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Baramidze, Tamar
Title: The effect of influencer marketing on customer behavior. The case of "YouTube" influencers in makeup industry
Other Title: Įžymybių marketingo įtaka pirkėjų elgesiui. "YouTube“ kanalo makiažo industrijos įžymybių atvejis.
Extent: 90 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Marketing;Social media;Social media influencers;Rinkodara;Socialinė žiniasklaida;Socialinės žiniasklaidos įtaka
Abstract: The aim of this diploma paper it is to provide recommendations to the "YouTube" influencers in Georgia and Lithuania and to the brands that target those markets, based on the theoretical analysis, survey and qualitative analysis of the "YouTube" influencers. The paper consists of three main parts: theoretical, empirical and recommendations parts. The first part looks into the literature related to the influencer marketing, it‘s methods of use, the benefits that it can deliver to the brands and the effect of it towards the audience. The second part is devoted to the empirical research: a qualitative analysis of one macro influencer in the makeup industry, one Lithuanian influencer with the biggest number of followers in the country within the industry, and one Georgian influencer with the largest number of subscribers in the country within the industry. In the second chapter, there are also presented the comparisons of their work to each other and the conclusions. The third part focuses on highlighting the problematic aspects of the field of "YouTube" Influencer marketing in Georgia and in Lithuania and providing practical recommendations to the brands and the influencers.
Šio darbo tikslas yra teikti rekomendacijas įžymybėms, darančioms įtaką "YouTube" Sakartvele ir Lietuvoje bei prekių ženklams, kurie orientuojasi į šias rinkas, remiantis "YouTube" įžymybių teorine analize, apklausa ir kokybine analize. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinės, empirinės ir rekomendacinės dalys. Pirmoje dalyje apžvelgiama literatūra, susijusi su įžymybių rinkodara, jos naudojimo būdais, pranašumais, kuriuos ji gali suteikti prekiniams ženklams ir su jos poveikiu auditorijai. Antroji dalis skirta empiriniam tyrimui: kokybinė vienos labai didelės įžymybės makiažo industrijoje analizė, vienos Lietuvos įžymybės su didžiausiu sekėjų skaičiumi šioje šalyje, šioje pramonėje analizė ir vienos Sakartvelo įžymybės, turinčios didžiausią prenumeratorių skaičių toje šalyje, toje pramonės šakoje. Antrame skyriuje taip pat pateikiami jų darbo palyginimai ir išvados. Trečioje dalyje dėmesys sutelkiamas į probleminius "YouTube" įžymybių rinkodaros aspektus Sakartvele ir Lietuvoje ir pateikiamos praktinės rekomendacijos prekių ženklams ir įžymybėms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36339
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

868
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

824
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.