Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedralt_LT
dc.contributor.advisorPažėraitė, Aušra-
dc.contributor.authorŽukovska, Justyna-
dc.date.accessioned2018-05-15T15:56:45Z-
dc.date.available2018-05-15T15:56:45Z-
dc.date.issued2018-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36314-
dc.description.abstractBaigiamojo darbo tikslas - paruošti įmonės ,,JŽ Destiny‘‘ rinkos plėtros marketingo strategiją. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Kiekviename skyriuje pirmiau aprašytos užduotys analizuojamos ir nagrinėjamos, siekiant įgyvendinti darbo tikslą. Pirmoje darbo dalyje atliekama mokslinės literatūros analizė, analizuojami moksliniai straipsniai, rinkos plėtra ir jos priemonės. Šiame skyriuje pateikiama teorinė rinkos plėtros marketingo strategija. Antroje darbo dalyje atliekamas bendrovės "JŽ Destiny" pristatymas, atliekamas praktinis rinkos plėtros marketingo strategijos loginės sekos praktinis patikrinimas. Trečioje dalyje, remiantis situacijos analize, teorine probleminių sprendimų metodų apžvalga bei pateiktomis išvadomis, formuojama bendrovės "JŽ Destiny" rinkos plėtros marketingo strategija. Pateikiami alternatyvūs problemos sprendimai ir jų įgyvendinimo planas.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of the work was to prepare the company "JŽ Destiny" for the development of marketing strategy. Master's thesis consists of three parts. In each section, the tasks described above are analyzed and addressed in order to achieve the purpose of the work. The first part of the work is an analysis of scientific literature, scientific articles and market development and its tools. This section forms the theoretical market development strategy. The second part of the work presents the presentation of the company "JŽ Destiny", analyzes the marketing elements and measures influencing the company's activities and development of the market. In this section, a study is conducted and an analysis of its data. In the third part, based on the analysis of the situation and theoretical overview of the problem solving methods and the conclusions presented, forms the market development strategy of the company "JŽ Destiny". Suggestions, alternative solutions to the problem and a plan for implementation of the decision are presented.en_US
dc.format.extent75 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)-
dc.subjectRinkos plėtralt_LT
dc.subjectDiversifikacijos strategijalt_LT
dc.subjectMarketingo strategijalt_LT
dc.subjectMarket developmenten_US
dc.subjectDiversification strategyen_US
dc.subjectMarketing strategyen_US
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleRinkos plėtros marketingo strategijos formavimas. ,,JŽ DESTINY‘‘ įmonės atvejislt_LT
dc.title.alternativeMarket development marketing strategy formation. Case of "JŽ Destiny" companyen_US
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVadybos katedra-
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
justyna_zukovska_md.pdf1.22 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

344
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

114
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.