Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36296
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mahajan, Pooja Santosh
Supervisor: Šontaitė-Petkevičienė, Miglė
Title: Marketing strategy of a company using shared economy business model. The case of “Airbnb”
Other Title: Bendrovės verslo modelio komercijos marketingo strategija. “Airbnb" atvejis
Extent: 81 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Marketing strategy;Shared economy;Marketing mix;Airbnb;Marketingo strategija;Bendra ekonomika;Rinkodaros rinkinys;Airbnb
Abstract: The main aim of the diploma paper is to provide recommendations for the marketing strategy of "Airbnb" using shared economy business model based on the theoretical analysis and research results. The work consists of three main parts- the theoretical, the analytical and practical. The first part of this work overviews theoretical aspects of the marketing strategy of a company using shared economy business model. In this part, marketing strategy and its elements are the main tools for a company’s growth and how the marketing of the shared economy business is done is analyzed. The second part is devoted to conduct empirical research on "Airbnb" marketing strategy and to analyze research data. The marketing strategy of "Airbnb" was chosen because it is totally a new concept in the market and booming in the world of sharing economy business. The third part of the research work shows recommendations towards the creation of marketing strategy for "Airbnb" so that it will become a successful shared economy business.
Pagrindinis diplominio darbo tikslas yra pateikti "Airbnb" rinkodaros strategijos rekomendacijas, naudojant teorinės analizės ir tyrimų rezultatų pagrįstą pasidalijamojo ekonominio verslo modelį. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, analitinė ir praktinė. Pirmojoje šio darbo dalyje apžvelgiami komercijos marketingo strategijos teoriniai aspektai, naudojant bendrąjį ekonominį verslo modelį. Šioje dalyje analizuojama marketingo strategija ir jos elementai yra pagrindinė įmonės augimo priemonė ir bendros prekybos verslo realizavimas. Antroji dalis skirta empiriniams "Airbnb" rinkodaros strategijos tyrimams atlikti ir analizuoti tyrimų duomenis. "Airbnb" rinkodaros strategija buvo pasirinkta, nes ji yra visiškai nauja koncepcija rinkoje ir sparčiai auga pasaulio ekonomikos dalijimosi srityje. Trečioje mokslinių tyrimų dalyje pateikiamos rekomendacijos, kaip sukurti "Airbnb" rinkodaros strategiją, kad ji taptų sėkmingu bendro ekonomikos verslo dalimi
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36296
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

698
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

3,014
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.