Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36278
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Babayev, Najaf
Title: Community-based marketing: the challenge of virtual communities
Other Title: Bendrijos rinkodara: virtualių bendruomenių iššūkis
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Active lurker;SEO-friendly content;SMM;Aktyvus lurkeris;SEO draugiškas turinys;SMM
Abstract: The aim of the diploma paper is to develop a framework for decreasing the protest level in virtual communities. The work contains three main parts. The first part of the thesis presents the theoretical analysis of the scientific issues that include the overview of definitions of virtual community model, advantages and disadvantages of virtual community. The second part carries out a research for collecting and analysing the data for creating suggestions. The third part of the work presents specific solutions for decreasing the protest level. The diploma paper is summarized by conclusions and recommendations.
Šio diplomo tikslas yra sukurti sistemą, kuri sumažintų protestų lygį virtualioje aplinkoje. Darbas yra sudarytas iš trijų pagrindinių dalių. Pirmojoje tezės dalyje pristatoma, kaip teorinė mokslinių problemų analizė, kuri apima virtualios bendruomenės modelio apibrėžimų apžvalgą, privalumus ir trūkumus. Antrojoje dalyje atliekamas tyrimas, kurio metu renkami ir analizuojami duomenys siekiant kurti pasiūlymus. Trečiojoje darbo dalyje yra pristatomos specifinės priemonės siekiant sumažinti protestų lygį. Diplominis darbas yra apibendrintas išvadomis ir rekomendacijomis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36278
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
najaf_babayev_md.pdf1.47 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

50
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.