Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36270
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Dailiudytė, Renata
Supervisor: Darškuvienė, Valdonė
Title: Bendrovių valdysenos poveikio šeimos valdomų įmonių veiklos rezultatams vertinimas Baltijos, Skandinavijos ir Lenkijos listinguojamose įmonėse
Other Title: Assessment of corporate governance on value and performance of family firms in Baltic, Scandinavian and Poland countries
Extent: 74 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Šeimos įmonės;Veiklos rezultatai;Nuosavybės koncentracija;Family firms;Firm performance;Ownership concentration
Abstract: Šio tyrimo tikslas - nustatyti bendrovių valdysenos poveikį šeimos valdomų įmonių vertei ir veiklos rezultatams Lenkijos, Baltijos, Skandinavijos akcijų biržose listinguojamų įmonių pavyzdžiu. Pirmoje darbo dalyje pateikiami teoriniai šeimos nuosavybės aspektai bei ankstesnių tyrimų šia tematika apžvalga. Antroje darbo dalyje pateikiama tyrimo metodika. Nustatyta tyrimo imtis, pasirinkti metodai, išsikeltos hipotezės, siekiant nustatyti šeimos įmonių poveikį veiklos rezultatams. Trečioje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, įvertinantys veiksnių poveikį šeimos įmonių veiklos rezultatams Varšuvos, Baltijos ir Skandinavijos akcijų biržose listinguojamoms įmonėms. Analizė susideda iš trijų dalių: pirmiausia, remiantis metiniais įmonių, listinguojamų Varšuvos, Baltijos ir Skandinavijos akcijų biržose, duomenimis, atlikta statistinė palyginamoji duomenų analizė. Tada nustatyti veiksniai, galintys turėti įtakos šeimos įmonių veiklos rezultatams bei pateikiamas jų poveikis. Galiausiai, rezultatai palyginami su Poutziouris et al. (2015), Pandey, Vithessonthi ir Mansi (2015), Bhatt ir Bhattacharya (2017) atliktų tyrimų gautais rezultatais. Tyrimo rezultatai parodė, kad 1998-2016 m. laikotarpiu šeimos nuosavybės dalis, finansinis svertas, turtas, augimo galimybės, šeimos narys užimantis vadovo poziciją turi teigiamą poveikį veiklos rezultatams.
The purpose of this paper is to evaluate the impact of the corporate governance on the performance of family firms on the example of companies listed on the Polish, Baltic and Scandinavian stock exchanges. In the first part, the theoretical aspects related to the family ownership are presented and review of previous research is conducted. In the second part the research methodology is presented. In the third part the results of the impact of the factors on the performance of family firms on the example of companies listed on the Polish, Baltic and Scandinavian stock exchanges are presented. The analysis consists of three parts: first, based on the annual data of companies listed on the Warsaw, Baltic and Scandinavian stock exchanges, a comparative statistical analysis is presented. Then the factors that could have an impact on family firm performances are identified. Finally, the results are compared with Poutziouris et al. (2015), Pandey, Vithessonthi and Mansi (2015), Bhatt and Bhattacharya (2017) analysis. The results of the analysis revealed that during 1998-2016 the share of family property, financial leverage, assets, growth opportunities, and the position of the manager of the family has a positive impact on family firm performance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36270
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
renata_dailiudyte_md.pdf2.19 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

146
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

32
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.