Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36268
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Albrektas, Viktoras
Supervisor: Šontaitė-Petkevičienė, Miglė
Title: Prekės ženklo vertės kūrimas vartotojams. „Barbora“ atvejo analizė
Other Title: Creating brand value for consumers. The case of Barbora
Extent: 92 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Prekės ženklo vertė;Prekės ženklas;Vertės kūrimas;Brand value;Brand quity;Value creation
Abstract: Šiandieninėje rinkoje yra daugybė įvairių prekės ženklų, o norint išlaikyti savo poziciją labai konkurencingoje aplinkoje, būtina išsiskirti. Vienas iš būdų tai įgyvendinti - užtikrinti suvokiamą prekės ženklo vertę vartotojams. Šiame darbe nagrinėjama tema – prekės ženklo vertės kūrimas vartotojams „Barbora“ atveju. Darbo tikslas – remiantis prekės ženklo vertės kūrimo vartotojams mokslinės literatūros analize ir „Barbora“ atvejo tyrimo rezultatais, parengti prekės ženklo vertės vartotojams kūrimo projektinius sprendimus. Teorinėje darbo dalyje analizuojama prekės ženklo ir prekės ženklo vertės vartotojams sąvoka, prekės ženklo vertės elementai, vertės kūrimo procesas ir kokį poveikį vartotojų suvokiama pridėtinė vertė turi jų elgsenai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami atliktų tyrimų rezultatai, kurie buvo gauti siekiant išsiaiškinti, kokie yra tyrimo dalyvių pirkimo įpročiai, kaip įmonė stengiasi kurti vertę vartotojams ir kaip patys vartotojai vertina įmonės kuriamą prekės ženklo vertę. Projektinėje baigiamojo darbo dalyje suformuotas prekės ženklo vertės kūrimo modelis ir pateikiami sprendimai, kaip pagerinti vertės vartotojui kūrimą „Barbora“ atveju
There are many different brands in today's market, and in order to maintain its position in a highly competitive environment, it is necessary to stand out. One way of doing this is to ensure a perceptible brand value for consumers. The subject of this work is the development of brand value for consumers in the case of „Barbora“. The aim of the work - based on the analysis of the scientific literature on the development of brand value for consumers and the results of the „Barbora“ case study, to develop design solutions for the development of brand value for consumers. The theoretical part of the work analyzes the concept of brand and brand value for consumers, brand value elements, value creation process, and how the perceived added value of consumers has for their behavior. The analytical part of the final work presents and analyzes the results of the research carried out to find out what are the buying habits of the study participants, how the company is trying to create value for consumers and how consumers value the value of the brand's brand. In the project part of the final work, a model of brand value creation is created and solutions are presented on how to improve the value creation for the consumer in the case of „Barbora“.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36268
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
viktoras_albrektas_md.pdf1.54 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

328
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

122
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.