Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36257
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Satkevičiūtė, Raminta
Supervisor: Misiūnienė, Jurga
Title: 11-ų klasių mokinių požiūrio į intelektinių gebėjimų dinamiką ir akademinės motyvacijos sąsaja su akademiniais pasiekimais
Other Title: The relationship among implicit theories of intelligence, academic motivation and academic achievements of 11th grade students
Extent: 53 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Požiūris į intelektą;Akademinė motyvacija;Akademiniai pasiekimai;Implicit theories of intelligence;Academic motivation;Academic achievement.
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti 11-ų klasių mokinių požiūrio į intelektinių gebėjimų dinamiką ir akademinės motyvacijos sąsają su akademiniais pasiekimais. Tyrime dalyvavo 117 mokinių, iš jų 54 vaikinai (46,2%) ir 63 merginos (53,8%). Tyrimas atliktas trijose Kauno miesto gimnazijose. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti mokinių požiūrį į intelekto dinamiką bei jų akademinės motyvacijos lygį. Mokinių požiūriui į intelekto dinamiką įvertinti buvo naudojama neišreikštinių intelekto teorijų skalė. Ją sudaro 8 teiginiai, atspindintys augimo požiūrį ir stabilų požiūrį į intelekto dinamiką. Mokinių vidinė akademinė motyvacija buvo įvertinta AMS-28 skale, kurią sudaro teiginiai, susiję su vidine motyvacija, išorine motyvacija bei amotyvacija. Mokinių akademiniai pasiekimai buvo analizuojami pasirinkus mokyklos dokumentų analizės metodą. Akademinius pasiekimus sudarė vidurkis, išvestas pagal bendrą 11-os klasės I semestro pažymių vidurkį bei 10-os klasės egzaminų vidurkį. Gauti rezultatai parodė, jog aukštesnė mokinių vidinė motyvacija yra susijusi su aukštesniais akademiniais pasiekimais, tačiau išorinė motyvacija nėra susijusi nei su požiūriu į intelekto dinamiką, nei su akademiniais pasiekimais. Buvo rasti ir skirtumai tarp lyčių. Kuo aukštesnė vaikinų vidinė motyvacija, tuo labiau jie linkę į augimo požiūrį į intelekto dinamiką, tačiau merginų imtyje sąsajos nėra. Kuo labiau merginos laikosi stabilaus požiūrio į intelekto dinamiką, tuo aukštesni jų akademiniai pasiekimai, tačiau sąsajos vaikinų imtyje nėra. Išskirsčius vaikinus ir merginas atskirai pagal vidinės motyvacijos ir požiūrio į intelekto dinamiką bruožus ir palyginus su akademiniais pasiekimais, rasta, jog merginos, turinčios aukštesnę vidinę motyvaciją ir labiau linkusios į stabilų požiūrį į intelekto dinamiką bei tos, kurios turi aukštesnę motyvaciją ir labiau linkusios į augimo požiūrį į intelekto dinamiką, turi aukštesnius pasiekimus negu tos, kurios turi žemesnę vidinę motyvaciją ir labiau linkusios į augimo požiūrį į intelekto dinamiką. Vaikinai, kurie turi aukštesnę vidinę motyvaciją ir labiau linkę į augimo požiūrį į intelekto dinamiką, turi aukštesnius pasiekimus negu tie, kurie labiau linkę į stabilų požiūrį į intelekto dinamiką ir turi žemesnę vidinę motyvaciją.
The aim of the study is to determine the relationship among implicit theories of intelligence, academic motivation and academic achievements of 11th grade students. A total of 117 11th grade students (54 boys and 63 girls) from three Kaunas gymnasiums participated in the research and completed a self-reported survey assessing implicit theories of intelligence and academic motivation. The Implicit theories of intelligence scale consists of 8 items that measure incremental and entity views of intelligence. Academic motivation was measured using AMS-28, which consists of 28 items about internal and external motivation, and amotivation in school setting. There was an analysis of school documents in order to obtain students’ GPA of 1st semester and the average score of 10th grade exams. The calculated average score was used as an indicator of students’ overall academic achievement. The results of the study show that students’ higher internal motivation is related to higher academic achievement scores. However, significant relationship was not found between the academic achievement and external motivation. Gender differences were found in this research. The higher internal motivation boys have, the more they use incremental view. However, significant relationship between internal motivation and implicit theories of intelligence was not found among girls. The study revealed that the more girls hold entity view of intelligence, the higher grades they obtain. However, significant relationship between implicit theories of intelligence and academic achievement was not found among boys. Using a clustering method, girls and boys separetely were ascribed to different groups according to the attributes they possessed. It was found that girls who have higher internal motivation and are more inclined to entity or incremental view of intelligence, have higher grades than those, who have lower internal motivation and are more inclined to incremental view of intelligence. Boys who have higher internal motivation and are more inclined to incremental view of intelligence, have higher grades than those, who are more inclined to entity view of intelligence and have lower internal motivation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36257
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

212
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

358
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.