Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36254
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jankevičiūtė, Erika
Supervisor: Maksvytienė, Inga
Title: Turizmo sektoriaus įtakos ekonomikos augimui vertinimas išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse
Other Title: The assessment of the influence of tourism sector on economic growth in developed and developing economies
Extent: 72 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Turizmo sektorius;Ekonominis augimas;Išsivysčiusios šalys;Besivystančios šalys;Tourism sector;Economic growth;Developed countries;Developing countries
Abstract: Pagrindinis šio darbo tikslas yra nustatyti, kaip turizmo sektorius veikia ekonomikos augimą išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Pirmoje darbo dalyje, įvertinus turizmo sektorių bei ekonomikos augimo svarbą šalyse, pateikiamos apibendrintos turizmo sektoriui įtakos turinčios teorijos ir pateikiama mokslinės literatūros apžvalga. Antroje darbo dalyje įvardijamos 48 šalys (4 skirtingos grupės), kurių duomenys bus naudojami tyrime, pristatomi ir pagrindžiami tyrime naudojami kintamieji, ekonometriniai modeliai bei nustatomas tyrimo periodas 1995–2016 metai. Trečioje darbo dalyje pristatomi tyrimo rezultatai: identifikuojamas teigiamas turizmo sektoriaus poveikis ekonomikos augimui 3 iš 4 analizuojamų šalių grupių, bei pristatomas neidentifikuotas poveikis 1 iš 4 šalių grupių. Darbo pabaigoje aptariami galimi darbo patobulinimai, formuluojamos išvados ir pateikiamos rekomendacijos kitiems tyrimams.
The main purpose of this diploma paper is to assess how tourism sector influences economic growth in developed and developing countries. First chapter discuss the importance of tourism sector and economic growth in countries’, theoretically assess effect of tourism sector on economic growth and represents literature review of existing studies in this fields. In the second chapter, 48 countries (4 different groups) are identified, useful data is presented, variables which will be used in research are selected and period (1995-2016) for analysis is set. Third chapter analyse findings of the research: positive influence in 3 out of 4 countries groups and insignificant influence in 1 out of 4 countries groups. Also, this final chapter compares this diploma paper findings with results from other studies, provides recommendations and final conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36254
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
erika_jankeviciute_md.pdf1.23 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.