Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36253
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Lukaitytė, Vilda
Supervisor: Šontaitė-Petkevičienė, Miglė
Title: Integruota marketingo komunikacija į rinką įvedant naują prekės ženklą
Other Title: Integrated marketing communication when introducing a new brand to the market
Extent: 85 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Integruota marketingo komunikacija;Naujo prekės ženklo įvedimas į rinką;Naujas prekės ženklas;Integraited marketing communication;New branding on the market;New brand
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - remiantis atlikto tyrimo rezultatais pateikti projektinius sprendimus integruotai marketingo komunikacijai į rinką įvedant naują grožio ir sveikatingumo prekės ženklą. Teorinėje darbo dalyje analizuojama integruotos marketingo komunikacijos sąvoka, jos komponentai, komunikacijos proceso modelis ir jo reikšmė, pagrindiniai komunikacijos planavimo žingsniai. Taip pat pateikiamas naujo prekės ženklo apibrėžimas, jo įvedimo į naują rinką planavimo etapai, marketingo komunikacijos formavimo modelis. Apibrėžiama komunikacijos reikšmė į rinką įvedant naują prekės ženklą. Analitinėje darbo dalyje parengiama ir aprašoma tyrimo metodologija, pateikiami konkurencinės analizės, pusiau struktūruoto interviu ir anketinės vartotojų apklausos rezultatai. Projektinėje dalyje remiantis atliktais kokybiniais ir kiekybiniais tyrimų rezultatais pateikiami projektiniai sprendimai kuriant integruotos marketingo komunikacijos modelį naujam grožio ir sveikatingumo studijos prekės ženklui Panevėžio mieste: tikslinės rinkos išskyrimas, komunikacijos tikslų nustatymas, komunikacinės žinutės kūrimas, komunikacinių kanalų nustatymas, integruotos marketingo komunikacijos priemonių pritaikymas ir grįžtamojo ryšio vertinimas.
The purpose of this thesis is to is to present project solutions for integrated marketing communication on the market based on the results of the research, introducing a new brand of beauty and wellness. The theoretical section of this thesis is focused on analysing the concept of integrated marketing communications, its components, the model of the communication process and its meaning, and the essential steps in communication planning. This section also presents the definition of a new brand, the planning phases required to introduce it to the market and the model for shaping the integrated marketing communications. The significance of a strong communication strategy in the introduction of a new brand is defined. The analytical section of this thesis contains the background work and outline of the research methodology, as well as the results of the competition analysis, semi-structured interview and survey. The project section outlines the strategic decisions based on the qualitative and quantitative research for the successful introduction of a beauty and wellness brand in Panevėžys. It provides details on the target audience, communication objectives, the communication message, the channels of communication appropriate for the objectives, the application of the integrated marketing communication measures and the capability to evaluate feedback.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36253
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
vilda_lukaityte_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

582
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

444
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.