Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36251
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Tamošaitytė, Asta
Supervisor: Staniulienė, Sonata
Title: Biurokratijos lygio įvertinimas: prekybinės organizacijos atvejis
Other Title: Assessment of bureaucracy: case of commercial organization
Extent: 77 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Biurokratija;Organizacija;Verslas;Bureaucracy;Organization;Business
Abstract: Darbo teorinėje dalyje siekiama atsakyti į tokius klausimus: kokia yra biurokratijos samprata skirtingų autorių darbuose bei kokiomis charakteristikomis pasižymi tokia sistema. Taip pat siekiama atsakyti į klausimą dėl kokių priežasčių tokia sistema yra ydinga. Pateikiamos biurokratinių organizacijų kitimo tendencijos, o taip pat įvardijami postbiurokratinių organizacijų veiklos metodai, galintys veikti biurokratinėje sistemoje. Tyrimas buvo atliktas privataus sektoriaus kompanijoje, užsiimančia mažmenine ir didmenine prekyba. Tyrimu metu atskleistos tokios problemos kaip: 1. per daug dėmėsio skiriama veiklos atitikčiai užtikrinti; 2. verslo vienetams padalinyje trūksta autonomijos sprendimų priėmimo procese; 3. finansiniai ištekliai, skiriami iniciatyvoms ir inovacijoms įgyvendinti, nėra pakankami (skiriama trečdalis ir mažiau); 4. dėka anksčiau minėtų problemų veikla daugiau reaktyvi nei proaktyvi bei nustatytos kitos problemos. Joms spręsti pateikiamos rekomendacijos biurokratijos lygiui keisti tarp kurių tokie sprendimai kaip: verslo vienetų įgalinimas suteikiant daugiau sprendimų priėmimo teisių, periodinis finansinių srautų užtikrinimas iniciatyvoms įgyvendinti, tinkamas e-sistemų išnaudojimas formalizavimui mažinti, daliniai struktūriniai pokyčiai ir kt.
This study reveal the answers for questions like: what are definitions of bureaucracy, how they differ from each other and what are the main characteristics of bureaucracy. There are mention main problems of bureaucracy and also modifications of it, revealing existing tendency. The research was performed in one of the leading retail company in the Baltics. It currently has over 3600 employees in local market. The company cooperates with over 1700 foreign and nearly 600 lithuanian suppliers. Here are the main founded problems according the analysis: first, people working in Purchase and logistic department spend too much time documenting and tracking issues. Second, the top executives delegate to little of their decision making authority to lower tiers of the organizational structure. Third, sources of finance for innovation and creativity are given only one third or less. Fourthly, due to mention before company act more reactive than proactive and some more problems. There are given recommendations to deal with these problems. Such as: empower business groups, use widely e-systems, do some structural changes, provide more financial incentives to motivate employees as well as more financial incentives for innovations and many others recommendations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36251
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
asta_tamosaityte_md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

146
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.